Nazaj domov

Izglasovani predlogi 2022

Besnica

V Spodnji Besnici je bil postavljen kolopark (pumptrack). Športni objekt na prostem je primarno namenjen izbranim mlajšim ciljnim skupinam (otroci, mladostniki). Uporaba je brezplačna.

 

V Spodnjih Bitnjah, ob nogometnem in odbojkarskih igriščih, je bilo postavljeno plezalo heksagon. Pridobitev predstavlja dodano vrednost na površinah, ki so namenjene kakovostnem preživljanju prostega časa odraščajočih na svežem zraku.

Bitnje

V Zgornjih Bitnjah je bila obnovljena fasada objekta Prostovoljnega gasilskega društva Bitnje. Celotna prenova fasade objekta - stoji bo glavni cesti - seveda ni rezultirala samo v lepšem izgledu, s toplotno izolacijo je namreč zagotovljena ustrezna energetska učinkovitost.   

 

Bratov Smuk

Za goloma na nogometnem igrišču Osnovne šole Matija Čopa sta bili postavljeni tako imenovani lovilni mreži v dolžini 24 metrov (obešeni na šestmetrske stebre). Igrišče poleg šolarjev uporabljajo tudi krajani. S postavitvijo mrež je igra bolj prijetna in intenzivna ter za uporabnike atletske steze, ki obkroža igrišče, tudi bolj varna.

Fotografija: (še) ni na voljo

Krajevna skupnost je dobila petnajst novih, večinoma medonosnih, dreves in sicer: rumeni dren, mali jesen, belocvetni dren, trokrpo jablano, rdečecvetni divji kostanj (dve drevesi), japonsko soforo, zelkovo, koprivovec, švedski smokovec, stebrasti enovratni glog, črni gaber, tulipanovec, navadni hikori, cer. Ureditev površin in zasaditev dreves na primernih lokacijah v tem mestnem okolju bo dolgoročno še povečala kakovost bivanja, saj vloga dreves v urbanem okolju seveda ni samo estetske narave.

 

Britof

V Britofu je bila urejena sprehajalna pot (prej poljska pot). Krajani in občani so tako pridobili kakovosten poligon za varno rekreacijo na prostem v vseh vremenskih pogojih, hkrati pa smo se izognili povzročanju škode na kmetijskih zemljiščih, ki so bila izhod v sili za rekreativce ob slabih vremenskih pogojih.


Center

Celostno je bilo urejeno po vsej verjetnosti najbolj obiskano igrišče v Kranju – Krančkovo igrišče. Dodana vrednost objekta v t. i. »otroški četrti« je umestitev vrtiljaka, ki ga lahko uporabljajo gibalno ovirani (vrtiljak lahko uporabljajo osebe na invalidskih vozičkih).

 

Čirče

Obnovljene so bil stopnice, ki vodijo od Delavskega mostu do Čirč.


Golnik

Ob odbojkarskem igrišču v Športnem parku Tivoli so bile na ustrezni podlagi postavljene naprave za zunanji fitnes: bradlja, naprava, ki omogoča izvajanje zgibov in trebušnjakov. Objekt je dodana vrednost za park in krajanom ter ostalim obiskovalcem omogoča izvajanje individualnih in skupinskih vadb.

 

Gorenja Sava

Ob poteh, ki od smučarskih skakalnic vodijo na Šmarjetno goro so bili postavljeni trije smerokazi in pet informativnih tabel. Priljubljeno gozdno pot posledično spoznavajo in odkrivajo nove skupine uporabnikov.

Fotografija: (še) ni na voljo

Goriče

Preplaščena je bila cesta do vasi Goriče, ki je hkrati glavna povezava za vse stanovalce vasi Zalog in Svarje. V teh vaseh so med drugim izhodišča številnih pohodniških poti. Urejena cestna infrastruktura je temelj za nadaljnji razvoj turističnih in ostalih gospodarskih dejavnosti na tem območju.

 

Hrastje

Športno igrišče Graben je dobilo novo podlago. Kakovost športnega objekta je tako na višji ravni, krajani in ostali imajo na voljo sodoben objekt.

Huje

Krajevna skupnost je dobila petnajst novih, večinoma medonosnih, dreves in sicer: devet japonskih okrasnih češenj in šest ostrolistnih javorjev Cleveland. Ureditev površin in zasaditev dreves na primernih lokacijah v tem mestnem okolju bo dolgoročno še povečala kakovost bivanja, saj vloga dreves v urbanem okolju seveda ni samo estetske narave.

 

Ob balinišču na Župančičevo ulico je bila postavljena nova gugalnica, preplaščena je bila podlaga košarkarskega igrišča, zamenjan je bil tudi koš. Nova pridobitev predstavlja dodano vrednost na površinah, ki so namenjene kakovostnem preživljanju prostega časa najmlajših, odraščajočih in odraslih na svežem zraku.

Jošt

Zaradi povečanega obsega prometa v naseljih pod Joštom sta bili postavljeni dve dodatni ulični svetilki, kar pozitivno vpliva na varnost predvsem pešcev in tudi ostalih udeležencev v prometu.

Fotografija: (še) ni na voljo

Kokrica

Pripravljena je bila projektna dokumentacija ter izvedena prometna študija, ki se nanaša na zaporo cestnega odseka (Mesarija Gregorc – poslovni objekt Talisman) za avtomobile in tovornjake ter ureditev dostopa za lastnike obdelovalnih površin.

Fotografija: (še) ni na voljo

Mavčiče

Na površino ob krajevnem gasilskem domu sta bila postavljena dva premična koša. Nova pridobitev pomeni še več možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa (rekreacije) odraščajočih in odraslih krajanov na svežem zraku.

 

Izdelana je bila projektna dokumentacija za razgledno ploščad ob Savi (Trbojsko jezero), ki bi omogočala dostop do priljubljenega jezera (vstopna točka, info točka), postavljene so bil klopi namenjene sprehajalcem.

Fotografija: (še) ni na voljo

Orehek - Drulovka

Obnovljene so bile stopnice (ograja, asfalt), ki vodijo z Delavskega mostu na Orehek.

 

Planina

Krajevna skupnost je dobila petnajst novih, večinoma medonosnih, dreves in sicer: rdečecvetni divji kostanj (šest dreves), rumeni dren (3 drevesa), divji kostanj, sahalinski plutnik, trokrpo jablano, šmarno hrušico, japonsko sforo in zimzeleno svetočo okrasno češnjo. Ureditev površin in zasaditev dreves na primernih lokacijah v tem mestnem okolju bo dolgoročno še povečala kakovost bivanja, saj vloga dreves v urbanem okolju seveda ni samo estetske narave.

 

Podblica

Ob osnovni šoli je z rokometnim igriščem poskrbljeno za kakovostno preživljanje prostega časa odraščajočih in odraslih, postavitev otroškega igrišča za najmlajše pa pomeni pridobitev za nov segment – mlade družine.

Predoslje

V prostorih osnovne šole in vrtca so bile nameščene nove prezračevalne naprave, ki zagotavljajo sveži zrak in posledično večjo kakovost bivanja.

Fotografija: (še) ni na voljo

Primskovo

Šolsko igrišče je dobilo tekaško stezo in doskočni peskovnik za skok v daljino. Z novo pridobitvijo šolarji lahko kakovostno izvajajo še več aktivnosti s programa športne vzgoje.

Fotografija: (še) ni na voljo

Stražišče

Na teniškem igrišču (zgrajeno leta 1991) v športnem parku je bila zamenjana dotrajana podlaga (umetna trava).

 

Struževo

Obnovljen je bil športni park v katerem so uporabnikom na voljo igrišče za odbojko na mivki, košarkarsko igrišče, igrišča za namizni tenis in teniška stena.

Tenetiše

Izvedena je bila preplastitev ceste v dolžini 230 metrov, ki je vaščanom najbližja povezava do Kranja. Gre za del med rekreativci priljubljene kolesarske poti proti Trsteniku oz. Kranju.

 

Trstenik

Izvedena je bila preplastitev ceste v dolžini 150 metrov ter serpentina, ki vodi do samotne domačije Krničar.

Vodovodni stolp

Ob stanovanjskih blokih na Valjavčevi 3 in 5 je bilo postavljeno novo otroško igrišče. Na površinah so uporabnikom na voljo plezalo, dve igrali na vzmet in trojna gugalnica.  

 

Zlato polje

Ob dobro obiskanem šolskem igrišču je bila postavljena atraktivna plezalna piramida, ki so se je razveselili predvsem starejši otroci, ki na objektu urijo in krepijo motorične sposobnosti.

 

Žabnica

Izdelana je bila idejna zasnova za prenovo športnega igrišča v Žabnici.

Fotografija: (še) ni na voljo

Urejena je bila opazovalna točka na gnezdišču za štorklje (elektroinštalacije in kamera).