Seznam sprejetih predlogov z opisi

 

Besnica

8105.1. Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo pločnika 77
   
Volilna udeležba: 4,83%  

 

Bitnje

8106.1. Adaptacija podzidka in strehe na gasilskem domu v Bitnjah 151
8106.4. Ureditev otroškega igrišča Direndaj 31
8106.3. Postavitev ograje in drsnih vrat ob igrišču vrtca 14
8106.5. Zalivanje razpok v asfaltu na območju KS Bitnje 12
8106.2. Asfaltiranje dovozne poti v Zgornjih Bitnjah - od hišne številke 36a do 36b 6
   
Volilna udeležba: 10,28%  

 

Bratov Smuk

8122.1. Postavitev dveh miz za namizni tenis, vključno z ustrezno podlago, na območju OŠ Matije Čopa Kranj 42
8122.2. Postavitev klopi, cvetličnih korit in košev za smet na trgu pred šolo in športnem igrišču 42
8122.3. Ureditev kotička za druženje 20
   
Volilna udeležba: 4,03 %  

 

Britof

8107.4. Ureditev košarkarskega igrišča Britof 81
8107.2. Naročilo idejne zasnove za celostno prometno ureditev 27
8107.1. Izvedba javne razsvetljave na območju Božičkovega klanca 21
8107.3. Postavitev pitnika za vodo pri pumptracku (koloparku) 17
   
Volilna udeležba: 7,61%  

 

Center

8113.1. Sanacija granitnih tlakov in prodnikov (mačjih očes) v centru 48
8113.2. Ureditev razsvetljave in elektrike na Stari cesti 28
   
Volilna udeležba: 3,45%  

 

Čirče

8108.1. Obnova Smledniškega mostu in prometna ureditev dela Smledniške ceste 40
   
Volilna udeležba: 3,08%  

 

Golnik

8109.2. Ureditev avtobusnih postajališč na Golniku in Malijevem brdu 18
8109.1. Preplastitev najslabšega dela poti čez Malijevo 10
   
Volilna udeležba: 2,97%  

 

Gorenja Sava

8114.2. Zamenjava obcestih ogledal 8
8114.1. Manjša popravila in pleskanje zaščitne ograje ob pločniku v Savski loki nasproti Iskre 7
   
Volilna udeležba: 4,12%  

 

Goriče

8110.1. Namestitev dvigala v Domu KS Goriče 26
   
Volilna udeležba: 4,33%  

 

Hrastje

8371.1. Asfaltiranje odcepa ceste od NK proti Prebačevu 26
8371.3. Ureditev kolesarskega postajališča 15
8371.2. Naročilo projektne dokumentacije za objekt ob nogometnem igrišču v Hrastju s pridobitivjo gradbenega dovoljenja 10
   
Volilna udeležba: 5,65%  

 

Huje

8121.1. Izvedba odbojkarskega igrišča na mivki na območju OŠ Jakoba Aljaža 29
   
Volilna udeležba: 1,25%  

 

Jošt

8126.1. Nadaljevanje menjave nevarnih kanalet v Pševem 18
   
Volilna udeležba: 7,76%  

 

Kokrica

8120.1. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Franceta Prešerna - PŠ Kokrica 140
8120.4. Ureditev prometa v Srakovljah 42
8120.3. Prenova in nadgradnja ozvočenja in odrske razsvetljave v Kulturnem domu Kokrica 22
8120.2. Postavitev skulptur v Volaričevem parku - Kokrica 16
   
Volilna udeležba: 7,05 %  

 

Mavčiče

8123.5. Ureditev spominskega parka Simona Jenka na Podreči (PP2023) 93
8123.1. Asfaltiranje dostopne poti do turističnega objekta Meja (PP2023) 20
8123.4. Spominsko obležje žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja - priprava projektne rešitve (PP2023) 11
8123.3. Obnova spomenika NOB v Mavčičah (PP2023) 6
8123.2. Informacijska tabla - Simon Jenko 4
   
Volilna udeležba: 7,89%  

 

Orehek - Drulovka

8118.4. Rekonstrukcija pločnika in dostopa do osnovne šole Orehek po obstoječem projektu 110
8118.1. Menjava asfalta na pločniku in pleskanje ograje od cerkve v smeri proti šoli 40
8118.3. Postavitev otroških igral 17
8118.2. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Orehek 14
   
Volilna udeležba: 7,38%  

 

Planina

8116.1. Postavitev pitnika na igrišču med vrtcema 46
   
Volilna udeležba: 1,41%  

 

Podblica

8124.1. Obnova ceste skozi Podblico 40
8124.2. Položitev tlakovcev okrog šole 4
   
Volilna udeležba: 17,53%  

 

Predoslje

8125.1. Obnova gasilskega doma 42
8125.2. Obnova igral, dograditev ograje in nove klopi na otroškem igrišču 29
8125.5. Rekonstrukcija opornega zidu in stopnic 24
8125.4. Postavitev prikazovalnikov voznih redov na postajah v Predosljah 7
8125.3. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Predoslje 4
   
Volilna udeležba: 10,73%  

 

Primskovo

8117.4. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Janeza Puharja Kranj - PŠ Primskovo 66
8117.2. Izgradnja pločnikov v Šucevi ulici na Primskovem 45
8117.6. Ureditev zelenice pri Trgu Rivoli 43
8117.3. Namestitev defibrilatorja v naselju Gorenje 18
8117.1. Asfaltiranje makadamske poti mimo domačije Košnik do priključka na državno cesto 12
8117.5. Postavitev table za obveščanje krajanov v KS Primskovo 11
   
Volilna udeležba: 4,65%  

 

Stražišče

8115.6. Preplastitev teniškega igrišča 172
8115.1. Merjenje onesnaženja vodotokov iz IC Laze 83
8115.2. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Stražišče 49
8115.7. Sanacija kužnega znamenja 33
8115.4. Postavitev klopi na več lokacijah 23
8115.5. Preplastitev najslabšega dela poti na Šmarjetno goro 16
8115.3. Postavitev javne polnilnice za električna vozila v Stražišču 13
   
Volilna udeležba: 10,61%  

 

Struževo

8119.2. Ureditev »PODOVNICE« skupaj z ureditvijo steze in postavitvijo klopi 50
8119.1. Asfaltiranje poti Struževo proti Polici 20
   
Volilna udeležba: 11,59%  

 

Tenetiše

8127.3. Ureditev igrišča 12
8127.1. Preplastitev poti 4
8127.2. Ureditev avtobusnih postajališč 4
   
Volilna udeležba: 5,73%  

 

Trstenik

8128.1. Asfaltiranje poti ob potoku Pangrščica - Trstenik 41
8128.2. Izdelava venca na skalometu in preplastitev dela ceste proti zaselku Orle 40
   
Volilna udeležba: 12,74%  

 

Vodovodni stolp

8111.1. Dokončna ureditev otroškega igrišča in parka za starejše v Valjavčevi ulici 127
8111.2. Izvedba tablic z domačimi hišnimi imeni za Rupo in Malo Rupo 48
8111.3. Organizacija dogodka Dan za sosede 21
   
Volilna udeležba: 4,28%  

 

Zlato polje

8112.2. Postavitev dveh miz za namizni tenis z ustrezno podlogo na območju OŠ Franceta Prešerna 57
8112.1. Namestitev klopi ob sprehajalnih poteh 24
8112.3. Prenova t. i. konjske poti 16
8112.4. Zamenjava poškodovanih mestnih koles v Kranju 6
   
Volilna udeležba: 4,21%  

 

Žabnica

8129.2. Ureditev nove čakalnice na avtobusnem postajališču 20
8129.1. Postavitev defibrilatroja AED in prestavitev obstoječega 15
   
Volilna udeležba: 5,48%