Nazaj domov

Zavrnjeni predlogi 2024

Bitnje

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se v gozdu, zahodno od severnega Bitnja, ki se mu ledinsko reče u Brezjah obnovi izvir pitne vode z ledinskim imenom Omprle (biserni studenček). Znan je po tem, da nikoli ne presahne. Naši predniki so ga stoletja uporabljali za pitje in napajanje živine. Gre za ohranjanje naravne in kulturne dediščine vasi.

Komentar komisije

Predhodno je potrebno naročiti vzorčenje vode, potrebna pa so tudi dovoljenja (ARSO).

 

Bratov Smuk

Kratek opis projektnega predloga

Za izboljšanje kvalitete stanovalcev predlagam sanacijo garaže C in pokritje parkirišča ob cesti Jaka Platiše.

Komentar komisije

Predlog presega sredstva, ki so zagotovljena za izvedbo projekta v posamezni krajevni skupnosti.

 

Britof

Kratek opis projektnega predloga

Povezava z kolesom in peš med Britofom in Predosljami na južni strani vasi.

Komentar komisije

Predlagani projekt bi presegel znesek 24.000 eur.

 

Kratek opis projektnega predloga

Namestitev koša za pasje iztrebke na začetek sprehajalne poti Britof - Šenčur.

Komentar komisije

Predlog ne zadosti pogoju, da je najmanjša vrednost predagane investicije 2.500 eur.

Kratek opis projektnega predloga

Na območju pump tracka in fitnesa na prostem nimamo JR. JR bi omogocila v jesenskem in spomladanskem času gibanje tudi v pozno popoldanskih urah.

Komentar komisije

Na območju, kjer se parkira, zemljišče ni v lasti MOK, preko katerega bi potekala javna razsvetljava, enako kot priključek za pitnik.

 

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev prometnega ogledala, ki bo izboljšalo preglednost nad prometom, uporabnikom sprehajalne poti Britof Šenčur, pri prečkanju lokalne ceste Britof Šenčur.

Komentar komisije

Predlog ne zadosti pogoju, da je najmanjša vrednost predagane investicije 2.500 eur.

 

Kratek opis projektnega predloga

Prehod za pesce na ob,ocju ukice Zdesar- Bizjak Na tem obmocju smo na eni strani brez hodnika za pesce. Iz ulice, ki prihaja je potrebno pravilno oznaciti prehod za pesce. S tem bomo dosegli, da bodo otroci in odrasli pravilno preckali cestisce.

Komentar komisije

Predlog bo vključen v projekt, ki je na glasovanju in sicer Naročilo idejne zasnove za celostno prometno ureditev.

 

Kratek opis projektnega predloga

Med Oljarico in prstometom trenutno ni urejen pes poti. Vsakodnevno se v sportninpark odpra lja vecja gruca otrok in odraslih, ki v prostoru zaradi prometa niso varni. S projektom hodnika za pesce binizvedli prve postopke za realizaciji novega hodnika za pesce.

Komentar komisije

Predlog je vključen v projekt.

 

Center

Kratek opis projektnega predloga

Javni spomenik v čast Kranjčana Janeza Puharja (1814 -1864), prvega slovenskega fotografa in izumitelja fotografije na steklo, ki se je s svojim izumom uvrstil med temeljne raziskovalce svetovnega razvoja fotografske umetnosti ter s tem Kranj zapisal na zemljevid pionirskih mest fotografije.

Komentar komisije

Predlog presega sredstva zagotovljena v participativnem proračunu.

 

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev kovinske table na drogu pred lopo gledališča "prepoved igranja/športa" Postavitev lope: 1952 Arhitekt Jože Plečnik Tla: intarzije iz hotaveljskega in carpara marmorja, ter granit Luči - hotav. Marmor, ter granit, oblikovanje J. Plečnik.

Komentar komisije

Gre za območje, ki je pod okriljem Zavoda za varstvo kulutrne dediščine.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev DARILOMATA -avtomata za lična darila (minimalizem turiste ne privlači)

Komentar komisije

Gre za območje, ki je pod Zavodom za kulturno dediščino.

 

Kratek opis projektnega predloga

Obnova stopnišča in okolice. Same stopnice so neestetsko izvedene in dotrajane. Okolica stopnic (rastlinje) ni vzdrževana. Potrebna je obnova v skladu s celostno podobo starega Kranja. Stopnice tudi niso enakomerno visoke in dolge, zato bi bila potrebna rekonstrukcija.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj.

 

Kratek opis projektnega predloga

Holtikulturni vrt na Gregorčičevi ulici v Kranju, predvsem Šorlijev Paviljon, je zaradi pomankanja sredstev za vzdrževanje načel čas. Z obnovo bi vrt lahko spet postal varen in privlačen prostor, ki bi zagotovil prostor za delavnice ter sprostitev v naravi za občane.

Komentar komisije

Vrednost investicije je previsoka.

 

Kratek opis projektnega predloga

V kratkem smo vam pisali tudi iz podjetja Iskra ISD in izpostavili težavo s parkirišči pred podjetji. Zaposleni parkirajo vsepovsod. Parkirišče uporabljajo tudi velika podjetja poleg. V sklopu sistema KRsKolesom, projekta Gorenjska.bike prdlagam postavitev kolesarnic in s tem spodbudo zdravemu življenskemu slogu in večji mobilnosti naših krajanov.

Komentar komisije

Predlog presega vrednost, ki je zagotovljena v okviru participativnega proračuna.

 

 

Kratek opis projektnega predloga

Odstranitev divjih grafitov, obnova ometa, zaščitni premaz za lažjo odstranitev ponovnih/novih grafitov. Postavitev table, da je objekt spomeniško zaščiten - na višini vsaj 2,5 m od tal.

Komentar komisije

Predlog je zavrnjen, ker gre za zasebno lastnino.

 

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam odstranitev spomenikov revolucije na Slovenskem trgu v Kranju. Ti spomeniki niso v znak upora v NOB, ampak so spomeniki revolucije katero je izvedla komunistična teroristična združba, katera ni bila izvoljena na volitvah ali referendumu.

Komentar komisije

Območje je pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev kovinske table na drogu pred ploščadjo med cerkvijo st. Kancijana in Petrčkovo hišo ob glavnem trgu - prepoved igranja/športnih aktivnosti. Ploščad z vgrajenimi talnimi steklenimi okni nad ostanki krsilnice. Poleg steklena stavba/vhod v kostnico.

Komentar komisije

Gre za območje, ki je pod okriljem Zavoda za varstvo kulutrne dediščine.

Kratek opis projektnega predloga

Dvigalo bi povezovalo spodnji plato Kranja (spodnji del - Stara cesta) in center Kranja. Dvigalo bi bilo namenjeno za pešce in kolesarje in bi premagovalo višinsko razliko do Starega Kranja. Posebej bi bilo to potrebno in dobrodošlo za starejše in občane, invalide in ostale, ki težko premagujejo to višinsko razliko. V Kopru imajo tako dvigalo.

Komentar komisije

Predlog presega vrednost, ki je zagotovljena v okviru participativnega proračuna.

 

Čirče

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam asfaltiranje poti od MOL-ove črpale v smeri Čirč za namen kolesarjenja in sprehajanja na parceli 512/1 ko Čirče 2123

Komentar komisije

Na tem območju je predivden OPPN.

Golnik

Kratek opis projektnega predloga

V imenu golniških lastnikov psov predlagam postavitev pasjega parka na Golniku. Lastniki psov, ki nas je na Golniku iz dneva v dan več, si želimo prostora, ki ne bo namenjen le temu, da se psi in njihovi lastniki prosto družimo, temveč bo hkrati primeren tudi za organizacijo različnih dejavnosti, povezanih z vzgojo psov.

Komentar komisije

V lasti Mestne občine Kranj ni primerne površine.

 

 

 

Kratek opis projektnega predloga

Dodatna dejavnost za otroke, športna infrastruktura za roklarje in skiroje.

Komentar komisije

Predlog ni v skladu z že izdelano idejno zasnovo. Prav tako je znesek 24.000 eur prenizek za postavitev pump tracka.

 

Kratek opis projektnega predloga

Že pred leti sem govoril s predstavniki MOK o možnostih postavitve polnilnice za električna vozila, ko je bila tudi obljubljena vendar se do danes nič ni zgodilo v tej smeri, med tem, ko jih je MOK “posejal” po Kranju na desetine… Si prebivalci Golnika res ne zaslužimo slednje investicije? Hvala in lep pozdrav Dejan Ipavec

Komentar komisije

Na predlaganem zemljišču ni urejeno lastništvo

 

Kratek opis projektnega predloga

Polnilnica za električne avtomobile

Komentar komisije

Na predlaganem zemljišču ni urejeno lastništvo.

 

Kratek opis projektnega predloga

V Mestni občini Kranj že nekaj let obstaja projekt krskolesom - možnost izposoje oz. Uporabe koles, tako klasičnih kot električnih. Želimo, da se tudi naselje Golnik poveže s tem projektom, še posebej, ker se bo v kratkem gradila kolesarska pot med Kokrico in Golnikom.

Komentar komisije

Predlog presega sredstva, ki so zagotovljena v okviru participativnega proračuna.

 

Gorenja Sava

Kratek opis projektnega predloga

Obnova vaškega korita na klancu delavske ceste s turistično tablo znamenitosti kraja KS Gorenja Sava Otroško igrišče-okolica skakalnega centra Bauhenk-v celotni KS Gorenja Sava ni ne otroškega igrišča ne manjšega športnega igrišča za otroke in mladino

Komentar komisije

Vaško korito bo obnovljeno v letu 2023, za igrišče v KS ni primernega prostora.

 

Kratek opis projektnega predloga

Obnova vaškega korita na klancu delavske ceste s turistično tablo znamenitosti kraja KS Gorenja Sava

Komentar komisije

Predlog bo izveden že v letu 2023.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev manjšega igrišča, ker ga do sedaj še ni v KS Gorenja Sava

Komentar komisije

Ni v skladu s prostorskimi dokumenti: v okviru občinskega prostorskega načrta (OPN) ni dovoljena gradnja na kmetijskih površinah.

 

Goriče

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev odvodnjavanja meteorne vode na nedokončanem odseku ceste in asfaltiranje le te.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj.

 

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo ureditev starega dela pokopališča v primerno obliko za raztros pokojnikov

Komentar komisije

Zemljiše ni v lasti Mestne občine Kranj.

Hrastje

Kratek opis projektnega predloga

V Hrastju je že vrsto let znana problematika odprteka izliva fekalij v reko Savo. Vrstijo se dolgoletne obljube o izgradnji kanalizacijskega omrežja, ki segajo v leto 2004. Na podlagi zbranih informacij je verjetno dejstvo, da na območju KS Hrastje ne bo kanalizacijskega omrežna pred letom 2028.

Komentar komisije

n/a

 

Kratek opis projektnega predloga

Nad asfaltnim igriščem je brežina, kjer je potrebna izgradnja opornega zidu zaradi drenja kamenja na igrišče. Oporni zid bi zgradili v terasnem načinu in prostor izkoristili za postavitev otroških igral.

Komentar komisije

Predlagani projekt presega vrednost, ki je zagotovljena v okviru participativnega proračuna.

 

Huje

Kratek opis projektnega predloga

Zaradi dostopnosti vozil Komunale Kranj in odmik kontejnerjev od stavb, predlagam koncentracijo mest za odlaganje mešanih in ostalih odpadkov, kjer bodo kontejnerji večji in lažje dostopni za odvoz smeti iz soseske. Naselje je strnjeno, parkirnih mest primanjkuje. Sedanja zbirna mesta so pred stavbami in so težje dostopna.

Komentar komisije

n/a

 

 

Jošt

Kratek opis projektnega predloga

Gorsko kolesarski vadbeni poligon namenjen vsem, tako otrokom in odraslim za varno učenje gorsko kolesarskih veščin. Vadbeni poligon bo prvi v širši Gorenjski regiji. Izgradnja in vzdrževanje poligona bo narejena profesionalno, brez uporabe gradbene mehanizacije in s soglasji lastnikov zemljišč in ostalih naravo varstvenih institucijah.

Komentar komisije

Predlog presega vrednost, ki je zagotovljena v okviru participativnega proračuna.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam rekonstrukcijo dela ceste na Planici od starega dela vasi proti cerkvi.

Komentar komisije

Investicija je bila izvedena že v letu 2023.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev polovice košarkarskega igrišča pred vhodom v gasilni dom. Uredite igral za najmlajše med gasilnim domom in krajevno skupnostjo. Umestitev klopce in mize med gasilnim domom in krajevno skupnostjo, za druženje in počitek. Ograditi/zaščititi okolico gasilnega doma in krajevne skupnosti pred izgubo žog in podobnih rekvizitov.

Komentar komisije

Na predlaganem zemljišču ni dovolj prostora za postavitev igral.

Kratek opis projektnega predloga

Popravilo asfalta (preplastitev) na cesti iz Planice proti cerkvi sv. Gabrijela (spodnji del) asfalt je dotrajan, cesta pa poseda.

Komentar komisije

Investicija je bila izvedena že v letu 2023.

 

Kokrica

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev košev za pasje iztrebke za bolj čisto Mlako

Komentar komisije

Predlog ne izpolnjuje pogoja, da je vrednost predlaganega projekta minimalna 2.500 eur.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam asfaltiranje stare poti iz Mlake do Tenetiš, ki bi služila kot varna kolesarska in peš povezava, saj je kolesarjenje do Tenetiš po državni cesti zelo nevarno.

Komentar komisije

Gre za območje varovanja Udin boršta.

Mavčiče

Kratek opis projektnega predloga

Za gre se za varnost naših najmlajših, njihovih staršev, starih staršev, delavcev šole, vaščanov. Ukrepajmo preden se komu kaj zgodi!

Komentar komisije

Občina je vse postavila v skaldu s predpisi označitve, osvetljava svetlobni bič, označitev šola in še nadstandardno znižala hitrost na 30 km/h in postavila ohišje za radar. Več ni mogoče. Za semafor mora biti po standardih določeno število pešcev v konični uri in čez cel dan, poleg tega se to nahaja v bližini križišč in senzorika sekcijska samo na glavni cesti ni dovolj. Potrebno je delati na zavesti voznikov. teoretično se lahko naroči študija pri profesionalni akgenciji za semforje ali je to sploh izvedljivo in kakšne so poleg pozitivnih tudi negativne posledice (igranje otrok s tipko ipd,, vozilo ki zavije v križišču v drugo smer zaustaiv vozila ,ki vozijo naravnost ipd.

Kratek opis projektnega predloga

Obnova starega dela objekta na hš. Mavčiče 69. Prostor bi bil namenjen vadbam vseh krajanov.

Komentar komisije

Projekt je odprt v proračunu Mestne občine Kranj, v okviru NRP (Načrt razvojih programov).

Orehek - Drulovka

Kratek opis projektnega predloga

Prva faza (ureditev krožnega prometa okrog gozdička s parkiriščem) projekta "prometna ureditev ob Osnovni šoli Orehek" je bila izvedena pred skoraj petimi leti. Izvedba druge faze dostop do glavne ceste pa močno kasni. V drugi fazi je predvidena razširitev vozišča na sedanji pločnik ter izdelava novega pločnika na nasprotni strani cestišča.

Komentar komisije

Gre za poddvojen predlog, ki je že uvrščen na glasovanje.

Kratek opis projektnega predloga

Od bencinske črpalke na Laborah do postajališča Orehek ni pločnika, kolesrske steze, osvetljave, prehoda za pešce in peš poti. Prebivalcem Labor ni omogočenega varnega dostopa do postaje na Orehku. Sem tudi lastnica frizerskega salona, do katerga moje stranke ne morejo dostopati varno peš oziroma s kolesom.

Komentar komisije

Predlog presega vrednost, ki je zagotovljena v okviru participativnega proračuna.

Kratek opis projektnega predloga

Nogometni klub je brez ustreznih garderobnih in pisarniških prostorov, ki so za delovanje kluba neobhodni. Z obnovo objekta l. 2019 je klub ostal brez garderobe namenjene trenerjem, mlajšim selekcijam in sodnikom. Garderobi v sosednjem pomožnem objektu sta zaradi dotrajanosti strehe nevarni za uporabo.

Komentar komisije

Zemljišče je v lasti Krajevne skupnosti Orehek - Drulovka.

Kratek opis projektnega predloga

Pasji park je ograjen prostor, ki se nahaja v urbanem okolju. Namenjen je predvsem prostemu in varnemu gibanju (socializiranih) psov. KS Orehek-Drulovka ima sicer veliko zelenih in sprehajalnih površin, vendar po zakonu morajo biti pri na takih površinah na povodcu. Po ureditvi pasjega parka se določi tudi skrbnika prostora.

Komentar komisije

Pobuda je prispela po roku, ki je bil določen za oddajanje predlogov.

Kratek opis projektnega predloga

Prosim za postavitev ležečih policajev in table mirno območje na lokaciji sorška ulica 17, zaradi čudnega ovinka se prebivalci bojimo za svoje otroke (več kot 20 otrok). Na Kališki 4 in Kriški 1 je tudi podobna težava. Vozniki v ozko ulico pripeljejo 15 - 20 na uro ne misleč na osebe, ki se sprehajajo. Večkrat, da smo se za las izognili tragediji.

Komentar komisije

Gre za območje umirjenega prometa, grbin v skladu s predpisi pod 30 km/h ni mogoče postaviti.

Kratek opis projektnega predloga

Nadomestiti obstoječe zabojnike v novem naselju Drulovka s potopnimi zabojniki na ključ.

Komentar komisije

Pojasnilo Komunale Kranj: V naselju Drulovka smo z uporabniki imeli že več različnih rešitev, med drugim tudi umestitev podzemnih ekodipov. Ker je vse to odvisno od stanovalcev na tem območju, se še do danes ni nič uredilo. Na sistem, kot je zapisano, se ne bomo vračali zaradi ozkih ulic in nezmožnost obračanja smetarskih vozil. Menimo, da ja najboljša rešitev umestitev potopnih zabojnikov ecodip. Namen potopnih zabojnikov je večja prostornina zabojnikov brez omejitve za uporabnike, estetski videz in manj smradu ter hrupa ob stanovanjskih objektih, prost dostop komunalnih vozil do prevzemnega mesta in hitrejša izvedba prevzemanja odpadkov. To rešitev morajo seveda potrditi stanovalci. Da bi prišlo do konkretne rešitve, bo potrebno veliko usklajevanj, pri čemer bo morala veliko vlogo prevzeti krajevna skupnost. Primer take prakse je na Planini, kjer je angažiranje KS Bratov Smuk privedlo do konkretne rešitve. Predlog ni primeren za glasovanje, ker ni konkreten, je pa opomin za nadaljnje iskanje rešitve.

Planina

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam da pri stolpnici na Planini 1 namestite ogledalo ki bo dalo preglednost na križišce .

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj, gre za privatni priključek na cesto.

Kratek opis projektnega predloga

Pišem in prosim v imenu staroselcev za zamenjavo odprtih škatel iz pocinkane pločevine za odpadke iz l. 1970, od l. 2021 pa tudi pasje iztrebke. Oblika in material sta stara že 50 let. Tudi izgled je neestetski. Želimo si nove, zaprte, sodobne, ki ne bodo smrdeče škatle. Da ne bodo kvarile izgleda lepih zelenic. Prosim, če nam prisluhnete, hvala.

Komentar komisije

Aktivnosti potekajo v okviru rednega proračuna. Novih košev se ne postavlja, na koše se lepijo obvestila. Sledimo obstoječemu sistemu ravnanja z odpadki.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo nakup in postavitev gibalno motoričnih ovir in igral v gozdičku OŠ Staneta Žagarja kranj, z željo, pomoči učencem z gibalno abecedo in da bi pripomogli k bolj kvalitetnemu preživljanju šolskega pedagoškega procesa v naravi.

Komentar komisije

Omenjeni gozd je naravna vrednota in je zaščiten.

Kratek opis projektnega predloga

Po zelenici, za zgradbo Planina 26 in vrtcem, se nahaja večja zelenica z cvetličnimi gredicami, po kateri pa so narejene pešpoti, kot bližnjice. Predlagam, da se iste uredijo, saj sedaj kvarijo izgled te lepe zelenice.

Komentar komisije

Investicija bo urejena v letošnjem letu.

Podblica

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev krajevne ceste na parceli št. 1297/29 ko 2127 Nemilje. Dovozna cesta za stanovanjske hiše Nemilje 3 in Nemilje 4, ki je v uporabi že najmanj 60 let, poteka po parcelah 983/6, 983/5 in 977/3, ki so last fizične osebe, na katerih bo sedanji lastnik gradil stanovanjsko hišo in bo zaradi tega cesto odkopal.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj.

Predoslje

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam dopolnitev otroškega igrišča v Predosljah pri kulturnem domu z novimi igrali ter dodatno ograjo okoli igral (z vratci za majhne otroke), ter še kakšnim košom za smeti.

Komentar komisije

Predlog je že uvrščen na glasovanje.

Kratek opis projektnega predloga

PGD Suha za svoje potrebe in potrebe dogodkov potrebuje projektor in platno.

Komentar komisije

Predlog ne izpolnjuje pogoja najnižje vrednosti predlaganega projeka.

Kratek opis projektnega predloga

Okoli Brda bi bilo smiselno postaviti koše za smeti

Komentar komisije

Predlog ne izpolnjuje pogoja, da je vrednost predlaganega projekta minimalna 2.500 eur.

Primskovo

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo postavitev balvanske plezalne stene v Kranju, z željo da bi se več otrok imelo možnost ukvarjati s športnim plezanjem.

Komentar komisije

Lastnik objekta ni Mestna občina Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Prometno ogledalo na lokaciji jezerska cesta 61 za izboljšanje vidljivosti prometa

Komentar komisije

Predlog ne zadosti pogoju, da je najmanjša vrednost predagane investicije 2.500 eur.

Stražišče

Kratek opis projektnega predloga

V Šmartinskem domu se bo s tem projektom posodobilo ozvočenje in osvetlitev. Zamenjali bi centralno ozvočenje ter kupili monitorje in mikrofone za izvedbo koncertov. Zamenjali bi tudi osvetlitev s centralnimi reflektorji, barvnimi LED reflektorji in ambientalnimi lučmi v dvorani. Vse to bi upravljali s kontrolne mize z novima mešalnima mizama.

Komentar komisije

Šmartinski dom ni v lasti Mestne občine Kranj in vanj ne more investirati.

Kratek opis projektnega predloga

Namestitev javne polnilnice za električna vozila v Stražišču MOK je podpornik e-mobilnosti, zato tudi v Stražišču pričakujemo dostopnost do e-mobilnosti tudi za krajane in obiskovalce Stražišča. Lokacija na parkirišču pri Osnovni šoli Stražišče že ima primerno komunalno infrastrukturo.

Komentar komisije

Pobuda je uvrščena na glasovanje.

Struževo

Kratek opis projektnega predloga

Sečnja in nega mladega drevja na pobočju pod glavno vpadnico v vas bi izboljšala vedutni pogled na vas, ponudila razgled na Šmarjetno goro in izboljšala stanje zaraščajoče površine, ki tam nastaja. Pri negi zelene površine bi upoštevali estetsko funkcijo dreves, tako da bi večinsko ohranjali sadne in cvetoče drevesne in grmovne vrste (sadovnjak).

Komentar komisije

Predlog je že uvrščen na glasovanje.

Trstenik

Kratek opis projektnega predloga

Brežine potoka Stražnica skozi naselje Trstenik so neurejene, na nekaterih delih obstaja nevarnost zdrsa zemlje v potok. Severni del do naselja je bil v preteklem letu lepo urejen, podobno bi se lahko uredile tudi brežine skozi naselje Trstenik.

Komentar komisije

Urejanje potokov je naloga Republike Slovenije. Za urejeanje brežin vodotokov drugega reda pa so zadolženi lastniki zemljišč oziroma koncesionar za vode.

Kratek opis projektnega predloga

Gozdna pot Pangršica- Čadovlje bi bila super kolesarska pot, ki se bi lahko navezovala naprej na cesto proti Tatincu. Žal je zadnji del poti pri kmetiji Ušlakar neurejen, saj čez pot ležijo strohnjeni hlodi in prehod mimo kmetije je otežen. Predlagam, da se uredi stara pot, ki je zdaj zaraščena in pelje čez star most, izogne se kmetiji v celoti.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj.

Vodovodni stolp

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se nabavi in montira tobogane in/ali druga vodna igrala na bazene kranjskega bazenskega kompleksa. Tobogan na notranji otroški bazen, vodno igralo na zunanji čofotalnik ter tobogan na srednji bazen. Če obstaja ponudba premičnih toboganov, predlagam, da se nabavi tobogan tudi za zunanji olimpijski bazen in se ga po potrebi umika.

Komentar komisije

Prostor in sam koncept obstoječih bazenov to ne dopuščata, saj je varnost na prvem mestu. Je pa v primeru, da bi se kopališki kompleks širil, to predvideno.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam celovito ureditev zemljišča med Valjavčevo ulico 3 in 5, ki vključuje naslednja posega: zamik obstoječega parkirišča med večstanovanjskima stavbama Valjavčeva ulica 3 in 5 za 1 meter in dograditev 3 parkirnih mest na južnem delu večstanovanjskega objekta Valjavčeva 5.

Komentar komisije

Posegi na zelenico niso dovoljeni.

Kratek opis projektnega predloga

Med Mencingerjevo ulico, Mlakarjevo ulico in Mrakovo ulico bi želeli obnovitev zelo dotrajanega otroškega igrišča in postavitev klopi, kjer bi čas lahko preživljali tudi starejši stanovalci naselja.

Komentar komisije

Zemljišče ni v lasti Mestne občine Kranj. Igrišče se lahko le vdzržuje, da se prepreči nesreča, vanj pa Mestna občina Kranj ne more investirati.

Zlato polje

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo obnovo obstoječega stopnišča vključno s klančino, ki povezuje pešpot iz blokovskega naselja Zlato polje in se navezuje na novo urejeno pot v okviru ureditve parkirišča P+R Zlato polje. Z željo, da bi obnovili razpadajoče stopnišče in hkrati poenotili videz skladno z ureditvijo novega parkirišča.

Komentar komisije

Projekt bo zaključen v letu 2023.

Žabnica

Kratek opis projektnega predloga

Tlakovanje glavne poti na pokopališču v Žabnici, od vrat, mimo križa.

Komentar komisije

Investicija bo izvedena že v letu 2023.

Kratek opis projektnega predloga

V KS Žabnica imamo veliko težavo z nepreglednimi križišči. Predlog naslavlja delno ureditev te problematike s postavitvijo prometnih ogledal na celotnem področju KS Žabnica (kjer so ogledala že postavljena - prenovitev, da bodo v enakem slogu po celotni KS).

Komentar komisije

Prometna ogledala se lahko postavljajo tam, kjer zaradi popolnoma ali delno neprozornih nepremičnih ovir, ki jih ni mogoče odstraniti ali je njihova odstranitev ekonomsko neupravičena, ni mogoče zagotoviti zahtevanega preglednega polja. Če gre za nrepeglednost zaradi zelenja ali ograje, je le-tega potreno odstraniti.

Kratek opis projektnega predloga

Na vseh vstopnih točkah v vaseh Žabnica in Šutna postaviti majhne koše za odpadke.

Komentar komisije

Vrednost investicije je premajha.