Mestna občina Kranj

Projekti za vas in mesto 2025 in 2026

Sodelujte in soustvarjajte Mestno občino Kranj
Participativni proračun 2025 in 2026

Rezultati glasovanja 2024

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

V veliko veselje mi je, da bomo že četrtič izpeljali participativni proračun v Mestni občini Kranj. Vsako leto smo prejeli veliko idej, kar kaže, da se občanke in občani želite aktivno sodelovati pri porabi dela proračunskih sredstev. To je odlično! Očitno se vam zdi zelo pomembno, da sami poveste, kako bi izboljšali okolje, v katerem živite. Mi pa smo tu zato, da vam v čim večji meri prisluhnemo.

 

Lani smo tako skupaj izpeljali kar 27 projektov v okviru participativnega proračuna. Urejali smo športna igrišča, prenavljali ceste, med drugim pa smo, kar me sploh veseli, zasadili tisoč novih dreves.

Participativni proračun pa zdaj postavljamo še stopničko višje. Uvajamo dvoletno obdobje. Kar pomeni, da bomo lahko izpeljali tudi nekoliko dražje projekte, saj bo v vsaki krajevni skupnosti v dveh letih na voljo 48 tisoč evrov. Pa tudi časa za izvedbo bo več. 

 

Ob tej priložnosti bi rad pozval občanke in občane vseh generacij, da sodelujete s svojimi predlogi. Vsakega bomo veseli. Skupaj bomo pripomogli k še boljšemu življenju v naši, se pravi vaši lokalni skupnosti. Spodbujam kreativnost in razmišljanje izven ustaljenih okvirov. Prepričan sem, da imate veliko dobrih idej. Pogled na izpeljane projekte in tiste, ki jih za tekoče leto snujemo ta hip, me navdaja z optimizmom.

 

Matjaž Rakovec, župan

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi neposredno odločate občanke in občani. Prav prebivalke in prebivalci namreč najbolje veste, kako izboljšati stanje v svojem domačem okolju.

 

Izvajanje participativnega proračuna ima številne koristne družbene in razvojne učinke, tako za občanke in občane kot tudi za celotno lokalno skupnost. Izvedbe participativnih proračunov v preteklosti so namreč pokazale, da slednji povečuje učinkovitost porabe sredstev, hitrejšo gospodarsko rast, omogoča bolj enakomeren razvoj občin, vpliva na zmanjšanje socialnih razlik, povečanje zaupanja v demokratične postopke in izboljšane odnose v skupnosti ter spodbuja medsebojno sodelovanje.

 

Po treh uspešnih izvedbah enoletnih proračunov letošnja izvedba prinaša pomembno novost - DVOLETNI participativni proračun. Za posamezno krajevno skupnost bo v proračunu občine namenjenih dobrih 48.000 evrov sredstev, skupno v dveh letih za 26 krajevnih skupnosti 1.250.000 evrov, s tem pa se Mestna občina Kranj uvršča med občine, ki v Sloveniji za participativni proračun namenijo največ sredstev.

 

Prehod na dvoletni participativni proračun vam omogoča, da v tokratni izvedbi predlagate projekte, ki so finančno zahtevnejši in terjajo več kot eno leto od načrtovanja do izvedbe. Projekte za vas in mesto bomo tako izvedli v letih 2025 in 2026, vas, občanke in občani, pa vabimo, da tudi tokrat sodelujete s svojimi idejami. Zadnja leta in številni uspešno izvedeni projekti so zagotovo pokazatelj, da teh ni malo.

 

V naši občini izvajamo participativni proračun že četrto leto in smo z njim ustvarili že kar nekaj dobrih ter uspešnih zgodb. Pretekle uspešne projekte si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Verjamemo, da je projektov, ki bi jih lahko izvedli v naši občini, še veliko. Vabimo vas, da predlagate projekte in določite, kateri so najnujnejši in bi najbolj prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v vaši skupnosti.

 

Prezentacija PP 2025 in 2026

 

 

ČASOVNICA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA ZA LETI 2025 IN 2026

 

1. april 2024: začetek oddaje predlogov

16. junij 2024: zaključek oddaje predlogov

20. september - 6. oktober 2024: glasovanje

8. oktober 2024: uradni rezultati

2025 in 2026: izvedba projektov

 

KAKO SODELUJETE?

1. UDELEŽITE SE DELAVNIC

 

V pomoč pri načrtovanju bomo med aprilom in majem 2024 izvedli več informativnih delavnic v sodelovanju z lokalno skupnostjo in strokovnjaki, na katerih bomo skupaj premišljali projektne predloge, se spoznali s procesom oddaje predloga in odprli prostor za vsa vaša vprašanja.

 

Pridružite se nam na naslednje termine:

 

Datum

Delavnica

Lokacija

Ura

17. april

Splošna informativna delavnica participativnega proračuna za občane in občanke Mestne občine Kranj

Mestna občina Kranj, sejna soba 15 v I. nadstropju

17.00 - 18.30

23. april

KR mladi, delavnica participativnega proračuna za mlade: oblikujte svoje mesto

Trainstation SubArt Kranj, Kolodvorska cesta 8

18.00 - 19.30

25. april

KR modrost, delavnica participativnega proračuna: aktivno in kakovostno staranje v domačem okolju

Medgeneracijski center Kranj,

Cesta talcev 7

9.00 - 10.30

7. maj

KR kreativno, delavnica participativnega proračuna: mesto skozi oči kulture

Mestna knjižnica Kranj,

Gregorčičeva ulica 1

18.00 - 19.30

9. maj

KR aktivno, delavnica participativnega proračuna za športnike: združeni v gibanju

Zavod za šport Kranj,

Partizanska cesta 37

18.00 - 19.30

 

Če se delavnic v živo ne uspete udeležiti, si lahko ogledate tudi videoposnetek spodaj, kjer vam prikažemo proces oddaje obrazca za predlog projekta.

 

 

2. PREDLAGAJTE

 

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, ki boste do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 16 let, lahko te oddate med 1. aprilom in 31. majem 2024 (do polnoči), in sicer:

 

  • na tem spletnem mestu,
  • prek e-pošte krpredlagaj@kranj.si,
  • po klasični pošti na naslov Mestna občina Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj) s priporočeno pošto in pripisom »Za participativni proračun (ne odpiraj)«
  • ali osebno v sprejemni pisarni MOK.

 

Obrazec za oddajo predlogov lahko izpolnite na tem spletnem mestu, ga prenesete na tej povezavi ali prevzamete v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj.

 

3. PREGLED PROJEKTOV

Vse oddane predloge projektov bo pregledala komisija za participativni proračun in preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 2.500 in 48.000 evri z DDV-jem in ali ustreza drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v participativni proračun.

 

Tiste predloge, ki ne bodo ustrezali predpisanim pogojem, bo komisija izločila z obrazložitvijo, kateremu pogoju ali pogojem predlog projekta ni ustrezal. Prav tako bo komisija ocenila predviden strošek izvedbe posameznih projektnih predlogov.

 

Vsi projektni predlogi, ki bodo ustrezali vsem razpisnim pogojem, se uvrstijo naprej na glasovanje.

 

4. GLASUJTE

Med 20. septembrom in 6. oktobrom 2024 boste občani imeli priložnost glasovanja, katerim projektom v MOK bomo namenili sredstva.

 

Glasujete lahko tisti upravičenci, ki boste na dan glasovanja stari 16 let in več, in sicer na tem spletnem mestu ali osebno.

 

Osebno bo možno glasovati 25. septembra 2024, od 8. do 17. ure v avli Mestne občine Kranj.

 

Glas bo mogoče oddati za en projekt v krajevni skupnosti stalnega prebivališča.

 

5. SPREMLJAJTE

 

Rezultati glasovanja bodo objavljeni na spletni strani predlagaj.kranj.si po 8. oktobru 2024.

 

Izglasovani projekti bodo izvedeni v letih 2025 in 2026. Stanje projektov boste lahko spremljali na tem spletnem mestu.

 

 

 

 

 

Imaš vprašanje?

Pošlji ga na  krpredlagaj@kranj.si

OBRAZEC ZA ODDAJO PROJEKTNEGA PREDLOGA

Obrazec je na voljo tudi v obliki za tisk:

docx

Priloga k prijavnemu obrazcu (v kolikor je zemljišče v zasebni lasti):

docx

Zbiranje predlogov bo trajalo od 1. 4. do 16. 6. 2024.

Participativni proračun Mestne občine Kranj za leti 2025 in 2026
Razpis je zaprt!