Nazaj domov

Participativni proračun - 2022

Izglasovani predlogi 2022

Rezultati glasovanja 2022

Sprejeti predlogi 2022

Zavrnjeni predlogi 2022

participativni proracun 2022

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi neposredno odločate občanke in občani. 

Izvajanje participativnega proračuna ima številne koristne družbene in razvojne učinke, tako za občanke in občane kot tudi za celotno lokalno skupnost. Sami predlagate projekte in določite, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v vaši skupnosti.

 

KAKO SODELUJETE?

UDELEŽITE SE DELAVNIC

Preden oddate projektne predloge, vam priporočamo udeležbo na delavnicah, na katerih bosta podrobneje predstavljena participativni proračun in postopek sodelovanja. Hkrati se boste z izkušenimi trenerji lahko pogovorili o idejah in predlogih za projekte, ki bi predstavljali dodano vrednost za vašo skupnost.

Vse delavnice bodo izvedene na lokaciji sedeža Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v sejni sobi 15, vhod skozi avlo). 

Zaradi epidemioloških omejitev je na delavnici hkrati lahko prisotnih do 33 oseb, udeležba je možna do zapolnitve mest. Vabimo vas, da se udeležite termina vaše krajevne skupnosti.

 

 

 

 

2. PREDLAGAJTE

od 5. januarja do 4. februarja 2022

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, ki boste do

dne oddaje projektnega predloga dopolnili 16 let, lahko predloge oddate najkasneje do 4. februarja 2022 (do polnoči), in sicer na tem spletnem mestu, prek e-pošte krpredlagaj@kranj.si, po klasični pošti na naslov Mestna občina Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj) s pripisom “Za participativni proračun (ne odpiraj)” ali osebno v vložišču MOK.

Svoje predloge lahko prav tako oddate osebno na projektnih pisarnah, kjer vam bodo pomagali pri izpolnjevanju obrazca za oddajo projektnih predlogov in snovanju idej. 

Projektne pisarne bodo odprte na spodaj navedene datume med 17. in 19. uro.

Obrazec za oddajo predlogov lahko izpolnite na tem spletnem mestu, ali pa ga prevzamete [na tej povezavi], v glavni pisarni MOK ali na projektnih pisarnah.

 

3. PREGLED PROJEKTOV

Vse oddane predloge projektov bo pregledala komisija za participativni proračun in preverila njihovo skladnost s pogoji. Tiste predloge, ki ne bodo ustrezali predpisanim pogojem, bo izločila z javno obrazložitvijo, kateremu pogoju ali pogojem predlog projekta ni ustrezal. Prav tako bo komisija ocenila predviden strošek izvedbe posameznih projektnih predlogov. 

Vsi projektni predlogi, ki bodo ustrezali vsem razpisnim pogojem, se uvrstijo na glasovanje.

 

4. GLASUJTE 

 od 1. do 10. marca 2022

V zadnjem koraku procesa boste med 1. in 10. marcem 2022 odločali za katere projekte bodo porabljena sredstva.

Glasujete lahko na tem spletnem mestu, prav tako pa tudi osebno, od 7. do 10. marca 2022, v glavni pisarni MOK (Slovenski trg 1, 4000 Kranj), v času uradnih ur. 

Mestna občina Kranj bo za prvo izvedbo participativnega proračuna namenila 624.000 evrov proračunskih sredstev.5. SPREMLJAJTE

 

Kot rezultat glasovanja bo nastal prednostni seznam projektnih predlogov, ki bo objavljen 11. marca 2022. 

Vsi izglasovani projekti bodo izvedeni v letu 2022. Stanje projektov boste lahko spremljali na tem spletnem mestu. Poskrbeli bomo, da bo posodabljanje napredka izvedbe projektov sprotno.  

 

IMATE VPRAŠANJE ZA NAS? 

Pišite nam na krpredlagaj@kranj.si.