Nazaj domov

Rezultati glasovanja 2022

Besnica

8105.7. Postavitev koloparka (pumptrack) 77
8105.1. Postavitev ekološkega otoka ECOdip v Besnici in ureditev njegove okolice z informativno tablo (slap Šum) 35
8105.4. Obnova otroškega igrišča ob PŠ Besnica 34
8105.5. Ureditev občinske ceste Podrovnik 6 do 12 23
8105.6. Obnova spominskega znamenja talcem - Zgornja Besnica 18
8105.2. Obnova informativnih tabel na Učni poti Besnica-Rovnik-slap Šum 9
8105.3. Postavitev javne razsvetljave na območju hišne številke 76b 4
   
Volilna udeležba: 12,54%  

 

Bitnje

8106.3. Obnovitev fasade na gasilskem domu Bitnje 118
8106.6. Obnova otroškega igrišča Direndaj 71
8106.1. Informativna tabla s kulturno-zgodovinsko vsebino pri krožišču v Zgornjih Bitnjah 48
8106.5. Postavitev prikazovalnika hitrosti pri hiši Zgornje Bitnje 97 48
8106.2. Izdelava hidrološke študije in projektne dokumentacije za preusmeritev potoka Štajna 26
8106.4. Zasaditev in postavitev novih klopc na pokopališču Bitnje 11
   
Volilna udeležba: 15,73%  

 

Bratov Smuk

8122.1. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Bratov Smuk 37
8122.3. Lovilna mreža za žoge za nogometnima goloma na šolskem igrišču OŠ Matije Čopa Kranj 29
8122.2. Lovilna mreža za žoge ob nogometnem šolskem igrišču OŠ Matije Čopa Kranj (na južni strani igrišča) 22
   
Volilna udeležba: 3,44%  

 

Britof

8107.4. Preureditev obstoječe poljske poti v sprehajalno pot med Britofom in Šenčurjem 88
8107.3. Zunanji fitnes v ŠP Britof 47
8107.2. Pitnik s tekočo vodo v ŠP Britof 23
8107.1. Koš za košarko v ŠP Britof 21
8107.5. Trim-otok z mizama za namizni tenis v ŠP Britof 11
   
Volilna udeležba: 10,08%  

 

Center

8113.3. Obnova otroškega igrišča Pungert (Krančkovo igrišče) 39
8113.2. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Center 27
8113.1. Odstranjevanje grafitov - na javnih površinah 9
   
Volilna udeležba: 3,46%  

 

Čirče

8108.1. Obnova stopnic, ki vodijo od delavskega mosta do Čirč 31
   
Volilna udeležba: 2,38%  

 

Golnik

8109.2. Fitnes na prostem v ŠP Golnik 76
8109.1. Obnova in kritje kozolcev na območju športnega parka Tivoli Golnik 29
8109.3. Postavitev prometne signalizacije na Malijeven brdu 8
   
Volilna udeležba: 11,97%  

 

Gorenja Sava

8114.1. Učne poti na Šmarjetno goro 5
8114.2. Grafična poslikava železniškega podvoza 4
   
Volilna udeležba: 2,47%  

 

Goriče

8110.1. Preplastitev cestišča Srednja vas-Zalog (most) 48
8110.3. Ureditev in asfaltiranje makadamske ceste v naselju Svarje 17
8110.7. Sanacija ceste okrog župnišča in popravilo odtočnih jaškov 16
8110.2. Sanacija ceste v kraju Zalog (naselje Svarje) 7
8110.5. Obnova Kužnega znamenja na Letenicah 12 7
8110.4. Izdelava hišnih tablic z domačimi imeni 3
8110.6. Izdelava oglasnih kozolcev z informacijsko tablo - zemljevidom 3
   
Volilna udeležba: 17,09%  

 

Hrastje

8371.1. Obnova oziroma preplastitev športnega igrišča v Grabnu 33
   
Volilna udeležba: 3,71%  

 

Huje

8121.1. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Huje 22
8121.2. Posodobitev igralnih površin in sprehajalnih poti na Hujah 21
8121.4. Pasji park na zelenici med Gogalovo 2 in 3 7
8121.3. Odstranitev betonskih preprek in montaža preklopnih stebričkov KS Huje 3
   
Volilna udeležba: 2,26%  

 

Jošt

8126.1. Razširitev javne razsvetljave v KS Jošt 37
8126.3. Odstranitev skale nad cesto v Pševem 34
8126.2. Sončna elektrarna na Domu KS Jošt 8
   
Volilna udeležba: 35,43%  

 

Kokrica

8120.7. Zapora ceste Mlaka-Bobovek (priprava dokumentacije) 54
8120.6. Izdelava načrta IDZ rekonstrukcije ceste Brdo-Bobovek-Mlaka 33
8120.3. Asfaltiranje bankin v Srakovljah 30
8120.1. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Kokrica 29
8120.4. Ureditev rečne struge potoka Milka (skozi kraj Srakovlje) 10
8120.2. Obnova spomenika Mlaka - obeležje obveščevalcu Mirku Zagrajšku in postavitev informacijske table 6
8120.5. Postavitev hitrostnih ovir v Srakovljah 6
   
Volilna udeležba: 5,43%  

 

Mavčiče

8123.4. Nakup dveh premičnih košev za košarkarsko igrišče (2 kosa) 62
8123.5. Izdelava projektne dokumentacije za razgledno ploščad z mizico in klopmi v Prašah 31
8123.2. Postavitev mize in ob njej klopi za počitek sprehajalcev, pohodnikov in kolesarjev - KS Mavčiče 28
8123.3. Ureditev spominskega parka Simona Jenka na Podreči 19
8123.1. Nakup šotora za prireditve v KS 18
8123.7. Informacijska tabla pri Jenkovi domačiji - Simon Jenko 4
8123.6. Spominsko obeležje žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja - priprava projektne rešitve 1
   
Volilna udeležba: 9,74%  

 

Orehek - Drulovka

8118.2. Obnova stopnic, ki vodijo z delavskega mosta na Orehek 73
8118.1. Obnova spomenika NOB na Orehku 16
   
Volilna udeležba: 3,67%  

 

Planina

8116.1. Odstranitev škatel iz pocinkane pločevine na Planini - novi koši za smeti 22
8116.2. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Planina 20
8116.4. Postavitev pitnika za vodo na zelenici ob igrišču na Planini 1 in v bližini Centra trajnostne mobilnosti 10
8116.5. Projekt Vodena rekreacija na športnem igrišču Planina 1 9
8116.3. Kegljišče s kroglo na vrvici ob koloparku (pumptrack) Planina 1 0
8116.6. Dopolnitev programa CTM 0
   
Volilna udeležba: 1,88%  

 

Podblica

8124.1. Otroško igrišče ob PŠ Podblica 28
8124.2. Postavitev javne razsvetljave - Podblica 14 in 24 5
   
Volilna udeležba: 13,58%  

 

Predoslje

8125.1. Nove prezračevalne naprave v OŠ in vrtcu Predoslje 12
8125.2. Ureditev makadamske poti okoli Brda na območju MOK 8
8125.3. Obnova otroškega igrišča pri Kulturnem domu Predoslje 8
   
Volilna udeležba: 2,86%  

 

Primskovo

8117.1. Tekaška steza s poligonom za skok v daljino na PŠ Primskovo 261
8117.2. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Primskovo 78
8117.3. Gledališče za vse v Zadružnem domu Primskovo 26
8117.6. Postavitev novega ekološkega otoka na Cesti Jaka Platiše 13 26
8117.4. Postavitev klopi na Ulici Mirka Vadnova 12
8117.5. Izdelava zbornika Primskovo 5
   
Volilna udeležba: 9,63%  

 

Stražišče

8115.6. Preplastitev teniškega igrišča v ŠP Stražišče 195
8115.1. Merjenje onesnaženja vodotokov iz IC Laze 89
8115.5. Ureditev dovoznih poti in parkirnih mest, zasaditev dreves in postavitev pitnika ter ureditev kolesarnice v ŠP Stražišče 59
8115.8. Trenča (Štajna) - ureditev struge pri objektu Tominčeva 46 42
8115.2. Obnova cestišča - Pot na Jošta 29
8115.3. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Stražišče 21
8115.4. Otroške matineje v Šmartinskem domu 16
8115.7. Zapis starih hišnih imen v KS Stražišče 11
   
Volilna udeležba: 12,67%  

 

Struževo

8119.1. Obnova ŠP Struževo 37
   
Volilna udeležba: 6,34%  

 

Tenetiše

8127.1. Načrt obnove ceste Tenetiše-Trstenik 11
   
Volilna udeležba: 3,11%  

 

Trstenik

8128.1. Obnova peš poti iz zgornjega konca Trstenika do Povelj 27
8128.2. Ureditev ceste proti Čadovljam 8 17
8128.3. Preplastitev dela ceste Babni vrt-Krničar 13
   
Volilna udeležba: 8,99%  

 

Vodovodni stolp

8111.6. Ureditev otroškega igrišča in parka za sprostitev - Valjavčeva ulica 70
8111.3. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Vodovodni stolp 66
8111.1. Dan za sosede – kulturno-družabni dogodek 39
8111.5. Ureditev parkirišča Begunjska ulica 12 35
8111.7. Glajenje površin v rolkarskem parku na stadionu 22
8111.2. Ureditev skupnega prostora za druženje in aktivno preživljanje prostega časa - Begunjska ulica 11 9
8111.4. Ureditev pešpoti - bližnjice v Begunjski ulici 9 in 11 4
   
Volilna udeležba: 5,38%  

 

Zlato polje

8112.1. Posodobitev šolskega igrišča za OŠ Franceta Prešerna 37
8112.4. Ureditev rekreativnega parka Zlato polje ob pasjem parku 24
8112.3. Ureditev parkirišča med Gosposvetsko cesto 17 in 19 23
8112.2. Zasaditev na javnih zelenih površinah - Zlato polje 19
   
Volilna udeležba: 4,15%  

 

Žabnica

8129.2. Izdelava projekta: Celovita prenova športnega igrišča v Žabnici 53
8129.3. Postavitev in namestitev kamere na gnezdišču za štorklje ob PŠ Žabnica 28
8129.1. Postavitev in zamenjava prometnih ogledal - KS Žabnica 7
   
Volilna udeležba: 13,81%