Nazaj domov

Zavrnjeni predlogi 2022

Besnica

Kratek opis projektnega predloga

7 gospodinjstev oziroma cca 18 ljudi brez javnega vodovoda in 6 gospodinjstev, priklopljenih na malo čistilno napravo (MČN) cca 12 m3, ki stoji na lastniški zemlji oziroma na terasi, ki jo uporabljamo.

Razlog zavrnitve

Kanalizacija in vodovod so objekti zajeti v aglomeraciji, točni podatki bodo podani ob idejni zasnovi.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo postavitev fitnesa na prostem in naprave zipline. Tovrstna igrišča so namenjena otrokom vseh starosti in pripomorejo k čim več gibanja otrok na zraku. Prav tako se mi zdi, da imajo vsi otroci radi zipline in fitnes na prostem. Fitnes na prostem je še posebej odlična rešitev za mladino, da ne posedajo za računalniki, temveč se družijo ob fitnesu.

Razlog zavrnitve

Zemljišče ni v lasti MO Kranju.

Bitnje

Kratek opis projektnega predloga

Ograjen izpust za pse, kjer se lahko pse v nadzorovanem okolju socializira, trenira, omogoči prosta igra. Lahko bi bil prostor, kjer se izobrazi ljudi, kako naj delajo s svojimi psi (večina ljudi ne pozna osnov ...).

Razlog zavrnitve

V lasti MO Kranj ni primernih površin, glede na številne pobude se pripravlja celostna usmeritev.

Kratek opis projektnega predloga

Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega tu, Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zdravstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja.

Razlog zavrnitve

Neurejeno zemljiško lastništvo, ni realno izvedljivo v letu 2022.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja pločnika od glavne Škofjeloške ceste do pokopališča Zgornje Bitnje.

Razlog zavrnitve

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam razširitev dostopne ceste do pokopališča v Zgornjih Bitnjah. Sedanja cesta je ozka in nevarna za vse udeležence v prometu, zato predlagam razširitev cestišča s kolesarsko potjo in pločnikom za pešce.

Razlog zavrnitve

Vrednost investicije je previsoka.

Bratov Smuk

Kratek opis projektnega predloga

Varovalna ograja nad zaklonišči, garažo A, v soseski JG 19, 21, 232, TV 10, 12 in Likozarjeva ulica 23, 25, 27.

Razlog zavrnitve

V teku je postopek določitve funkcionalnih zemljišč.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam interaktivni park. V središču parka labirint, narejen iz grmičevja. Okoli veliko dreves in klopic. V okolici interaktivna igrala s poučnimi razlagami. V okolici razstavni panoji za umetnost. Table za ozaveščanje o okoljevarstvu. Večina krajanov več ne razume, kam se meče odpadke in zakaj se ne uničuje stvari. Koši za smeti.

Razlog zavrnitve

Pobuda je predmet celostne ureditve na območju MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

V KS Bratov Smuk primankuje parkirnih prostorov, zato predlagam, da se prouči možnost izgradnje parkirnih prostorov na že obstoječih garažah A, B, C. Odstrani se zemljina in zgradi dovoze.

Razlog zavrnitve

Investicija je finančno previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

  • Vrtna uta/paviljon - socializacija ljudi v soseski, kulturni nastopi
  • Košnja - estetki videz, higiena, dostop za otroke
  • Kamnita miza in klop - druženje sosedov, bralni kotiček
  • Plezalni oprimki - športna rekreacija
  • Drevje - zdravstveni, estetski videz soseske

Razlog zavrnitve

Projekt ni realno izvedljiv v letu 2022 zaradi urejanja pripadajočih zemljišč.

Britof

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam pasji park za boljšo socializacijo hišnih ljubljenčkov. Hkrati s tem med skrbniki omogočimo menjavo mnenj in usmeritev glede vzgoje hišnih ljubljenčkov. Varno okolje za pse nam bo pripomoglo, da bodo psi aktivno preživeli čas brez povodca v nadzorovanem okolju.

Razlog zavrnitve

Predlog sodi v okvir celostne ureditve.

Kratek opis projektnega predloga

Spominsko obležje o ustanovitvi KO OF stoji v Britofu v bližini trgovine Mercator in je potrebno izvesti manjša obnovitvena dela na samem obeležju, kot tudi na prostoru, kjer stoji.

Razlog zavrnitve

Obeležje ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Popravilo slepe ulice (stanujemo Britof 252, slepa ulica), potrebna obnova ceste in pravilno urejanje odvodnavanja in višin/širine ceste. Vzporedno z obvoznico ureditev širine ceste in odvodnavanja, kjer ga ni. Naliv spira kamenje na cesto v kanalizacijo in naprej. Pobrati stare kable iz hiš, ker ima celotno območje že optiko.

Razlog zavrnitve

Finančna vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev fitnesa oziroma gibalnih naprav na prostem, kjer bi vse starostne skupine (od otrok, mladine do starostnikov) lahko na enostaven način in brezplačno razmigale svoja telesa in tako skrbele za svojo telesno pripravljenost in gibljivost.

Razlog zavrnitve

Podana je že  podobna pobuda na isti lokaciji. 

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev varne poti v šolo na območjih, kjer je veliko prometa in varna pot v šolo ni dobro urejena. Predlagamo postavitev prometnih znakov z utripajočo lučjo ali pa talnih luči pri prehodu za pešce, kar bi omogočilo večjo vidljivost pešcev in preprečilo nesreče.

Razlog zavrnitve

Prenos v reševanje Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), ker je državna cesta.

Center

Kratek opis projektnega predloga

Učna pot v kanjonu Kokre bo predstavljena na panojih. Vsebina bo obiskovalcem predstavila unikatno floro in favno. Panoji bodo dolgoročno prispevali k večjemu poznavanju naravne lepote kanjona. Izobraževanje in dobra informacija bosta prispevali tudi k zmanjšanju onesnaževanja in možnosti povzročanja škode.

Razlog zavrnitve

Predlog se bo reševal v okviru ureditve celotnega območja kanjona Kokre.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam interaktivni park. V središču parka labirint, narejen iz grmičevja. Okoli veliko dreves in klopic. V okolici interaktivna igrala s poučnimi razlagami. V okolici razstavni panoji za umetnost. Table za ozaveščanje o okoljevarstvu. Večina krajanov več ne razume, kam se meče odpadke in zakaj se ne uničuje stvari. Koši za smeti.

Razlog zavrnitve

Pobuda je predmet celostne ureditve na območju MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Prosim za ponovno postavitev grbin na lokaciji Koroške ceste, kot je bilo pred prenovo. Saj so hitrosti precej večje, kot če so na vozišču grbine. In postavitev grbin na cesti Staneta Žagarja pri radarju. Če prav je radar, se vozniki zelo slabo ustavljajo (šolska pot). Smiselno bi bilo postaviti grbine tam (vrtci, šole), kjer jih še ni.

Razlog zavrnitve

Pobuda se ureja v okviru usmeritev MO Kranj.

Golnik

Kratek opis projektnega predloga

Na zgornjem Golniku 13, 13a, 13b, 14, 14a, 15,15a nimamo javnega vodovoda. Lepo je, da imamo v občini električne avtomobile, kolesa, pločnike,
vrtce, prevoz, šole ... Ne razumem pa, da nimamo javnega vodovoda. Že dve desetletji se trudim, vodno dovoljenje je poteklo ...

Razlog zavrnitve

Investicija je  finančno previsoka in ni realno izvedljiva v letu 2022.

Kratek opis projektnega predloga

Teniško igrišče na Golniku ima že dolgo zgodovino, vendar ga dosedanji lastnik Bolnišnica Golnik  zadnjih 10 let ni več več obavljala in vanj vlagala. Zdaj je lastnik Mestna občina Kranj. Na tem prostoru sta dve igralni površini. Na igrišču je že priključek za vodo. Teniško igrišče bo potrebno po skrbnem pregledu strokovnjaka za igrišča v celoti obnoviti.

Razlog zavrnitve

Investicija je  finančno previsoka in ni realno izvedljiva v letu 2022.

Gorenja Sava

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izgradnjo mostu, ki bo povezal bregova krajevnih skupnosti Gorenje Save in Struževega. Objekt je lahko samostojen oziroma se za infrastrukturo uporabi že obstoječi železniški most čez reko Savo.

Razlog zavrnitve

Investicija je finannčno previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja pločnika od glavne Škofjeloške ceste do pokopališča Zgornje Bitnje.

Razlog zavrnitve

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Ukinitev avtobusnega postajališča "Gorenja Sava nad podvozom" za mestni promet (proga 12) in vzpostavitev le-tega na že obstoječem postajališču Tiskanina, ki izpolnjuje vse tehnične elemente po Pravilniku o avtobusnih postajališčih z namenom zagotoviti večjo varnost.

Razlog zavrnitve

Neurejeno zemljiško lastništvo, ni realno izvedljiva investicija.

Kratek opis projektnega predloga

Svet KS Gorenja Sava predlaga izgradnjo otroškega igrišča in umestitev postavitve lesene garniture za družabni prostor nasproti Športnega centra Bavhenk (pod veliko skakalnico). Predlog zajema ograditev igralnega prostora, namestitev igral z varnostnimi podlagami. Poleg bi bile tudi lesene mize in klopi za družabni prostor ter koš za smeti.

Razlog zavrnitve

Ni v skladu s prostorskimi dokumenti: v okviru občinskega prostorskega načrta (OPN) ni dovoljena gradnja na kmetijskih površinah.

Kratek opis projektnega predloga

Vsako leto je več kolesarjev na cesti. Tudi skozi našo krajevno skupnost jih veliko kolesari. Predvsem v toplih mesecih je kolesarjev veliko in za njihovo varnost bi bilo super, če bi se na cesti zarisal pas, ki bi nekoliko zaščitil kolesarje na tej izredno obremenjeni cesti.

Razlog zavrnitve

Površine za kolesarje se ureja sočasno z ureditvijo kanalizacije in vodovoda do Besnice v okviru  DIIP Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava–Rakovica–Zabukovje–Spodnja Besnica–Zgornja Besnica.

Kratek opis projektnega predloga

Prostor za druženje z nadstreškom in prostor z napravami za rekreacijo, združeno z otroškim igriščem.

Razlog zavrnitve

Ni v skladu s prostorkimi dokumenti: v okviru občinskega prostorskega načrta (OPN) ni dovoljena gradnja na kmetijskem zemljišču.

Huje

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam interaktivni park. V središču parka labirint, narejen iz grmičevja. Okoli veliko dreves in klopic. V okolici interaktivna igrala s poučnimi razlagami. V okolici razstavni panoji za umetnost. Table za ozaveščanje o okoljevarstvu. Večina krajanov več ne razume, kam se meče odpadke in zakaj se ne uničuje stvari. Koši za smeti.

Razlog zavrnitve

Pobuda je predmet celostne ureditve na območju MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Ciklopark Huje je projekt ureditve območja v park, ki je namenjen kolesarjem. V parku se uredi proga po zgledu ciklokros prog z značilnimi elementi (ovire, nadvozi, stopnice, grbine, mivka ...). Uporabljajo jo lahko tako otroci ozirom kolesarji začetniki za osvajanje osnov kolesarjenja kot tudi profesionalni oziroma napredni kolesarji za trening.

Razlog zavrnitve

Ni v skladu s prostorskimi dokumenti in strategijo MOK na tem območju.

Jošt

Kratek opis projektnega predloga

Ograjen izpust za pse, kjer se lahko pse v nadzorovanem okolju socializira, trenira, omogoči prosta igra. Lahko bi bil prostor, kjer se izobrazi ljudi, kako naj delajo s svojimi psi (večina ljudi ne pozna osnov ...).

Razlog zavrnitve

V lasti MO Kranj ni primernih površin, glede na številne pobude se pripravlja celostna usmeritev.

Kratek opis projektnega predloga

Na Tratah na Planici pod spomenikom naj se zgradi parkirišče za pohodnike - obiskovalce Planice, Lavtarskega vrha in Križne gore.

Razlog zavrnitve

Zemljišče ni v lasti MOK.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja pločnika od glavne Škofjeloške ceste do pokopališča Zgornje Bitnje.

Razlog zavrnitve

Vrednost investicije je previsoka.

Kokrica

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev pločnika/kolesarske poti na relaciji: Kokrica (od kapelice proti Ilovki) do Male Rupe in na relaciji Brdo (pot čez polje), preko Ilovke do Male Rupe. Omenjeno območje je obdano s poljem, na katerem dobršnji del leta raste koruza, in se res ob vožnji ne vidi pešca, kolersarja ipd.

Razlog zavrnitve

Investicija je finančno previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Obnova nogometnega igrišča, postavitev gibalnega parka za mlajše in starejše, kolopark (pumptrack). Opcij je res veliko.

Razlog zavrnitve

Podobna pobuda je že zajeta v idejni zasnovi ŠP Kokrica/Bobovek.

Kratek opis projektnega predloga

Zamenjava dotrajanih azbestnih cevi z novejšimi iz plastičnih mas. Projekt je bil že pripravljen 2019, vendar je bil prestavljen za nedoločen čas.

Razlog zavrnitve

Investicija je finančo previsoka.

Mavčiče

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja betonske platforme za lažji dostop do vodnih površin jezera Mavčiče. Platforma bo namenjena lastnikom supov, surfov, čolnov, ribičem, reševalcem iz vode, gasilcem in kmetov za dobavo vode.

Razlog zavrnitve

Pobuda se bo reševala v okviru Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev otroškega igrišča.

Razlog zavrnitve

Ni ustrezne javne površine za postavitev igrišča.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev objekta za potebe starejših. 

Razlog zavrnitve

Zemljišče ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja kolesarnice na avtobusnem postajališču.

Razlog zavrnitve

Zemljišča niso v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Gozdna učna pot, ki je posvečena Simonu Jenku, že poteka od Drulovke do Brega. Pot je označena s smernimi tablami in na mestih, kjer je potrebno, so postavljene učne table. Naprej do Podreče, kjer je spomenik Simona Jenka, je pot uhojena, ni pa označena. Želim si, da bi 7 km te poti tako lepo uredili, kot je na začetku.

Razlog zavrnitve

V pregledu je že izdelana zasnova Po poti Jepršekega učitelja 2. Zaradi zemljišč, ki niso v lasti MO Kranj, ni realno izvedljiva v letu 2022.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja ograjenih igrišč za predšolske otroke.

Razlog zavrnitve

Finančna vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Obnova kovačnice v vasi Praše, vpisane v register kulturne dediščine (Praše - Kovaška delavnica, EŠD: 30715) z namenom ohraniti dediščino in jo nameniti za kovaški muzej.

Razlog zavrnitve

Zemljišče in objekt nista v lastni MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Zmanjšanje naklona, razširitev in asfaltiranje prehodov oz. dostopov poljskih poti do  regionalne ceste Ljubljana-Kranj in preko nje.

Razlog zavrnitve

Ni v zakonski pristojnoti MO Kranj, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je s problematiko seznanjena in jo ureja.

Kratek opis projektnega predloga

Izdelava primerne steze za vožnjo otrok s poganjalci. 

Razlog zavrnitve

Zaradi zagotavljanja varnosti in standardno določenih odmikov med igrali in progo ni mogoče zagotoviti  ustreznih pogojev za postavitev proge.

Kratek opis projektnega predloga

Na skupnem eko društvenem vrtu v Prašah bomo postavili lesen nadstrešek z lopo za orodje, mizo in klopjo za počitek, izmenjavo izkušenj med člani društva, krajani ter otroci iz šole in vrtca. Postavili bomo tudi kupolasti rastlinjak, ki bo podaljšal sezono pridelave in omogočil prenos znanja o pridelavi zelenjave v rastlinjaku.

Razlog zavrnitve

Projekt ni realno uresničljiv v letu 2022, zemljišča niso v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

S pomočjo drona(ov), opremljenega z ustrezno kamero in računalniškim programom se lahko iz zraka spremlja lokalno okolje KS Mavčiče v realnem času. Profesionalni droni so tehnološko dovolj dobri, da lahko štejejo in beležijo promet na lokalnih cestah, gledajo na kmetijske površine, nadzorujejo reko Savo (onesnaženje) ipd.

Razlog zavrnitve

Pobuda se bo reševala v sklopu celostnih usmeritev za območje MOK.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev infotainement oglasnega panoja za komunikacijo občine s prebivalci KS, na kateri so lokalne vsebine, kot so obvestila KS, novice MO Kranj, na katerem so oglašujejo lokalni pridelovalci hrane in druge ponudbe in še najpomembnejše, da vključuje defiblirator in senzorje kvalitete okolja, lahko pa deluje tudi kot WiFi dostopna točka.

Razlog zavrnitve

V pripravi je celostna podoba urbane opreme na območju MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Obnova lesenega kozolca z željo ohraniti etnološko kulturno dediščino in identiteto našega kraja.

Razlog zavrnitve

Zemljišče in objekt nista v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Nakup zemljišča za športno-rekreacijski park. Na njem bi bilo v prihodnosti: nogometno-košarkaško igrišče (vse v enem), otroška igrala, naprave za fitnes, klopce, miza in koši za smeti. Opomba: Za vse zgoraj navedeno se lahko pridobi evropska sredstva preko MKGP oz. ARSKTRP, podukrep M19.2 in M19.3, ki se jih odda preko LAS Gorenjska košarica.

Razlog zavrnitve

Ni v skladu s prostorskimi dokumenti: na kmetijskem zemljišču ni dovoljena gradnja športnih objektov.

Planina

Kratek opis projektnega predloga

Odkup gozdnih površin in ureditev parka.

Razlog zavrnitve

Zemljišče ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam na pokopališču Kranj in tudi pokopališčih v drugih KS MOK izgradnjo žarnega zidu, saj zemlje za te namene primanjkuje, z žarnim zidom pa izkoristimo dve vrsti žarnih oken v višino. Gradivo, iz katerega sem črpal določene cene in podatke, je diplomsko delo Prefabrikacija žarnega zida gospoda B. Črešnarja in je za 28 žarnih niš.

Razlog zavrnitve

Predlog ni v skladu z idejno zasnovo urejanja Pokopališča Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam interaktivni park. V središču parka labirint, narejen iz grmičevja. Okoli veliko dreves in klopic. V okolici interaktivna igrala s poučnimi razlagami. V okolici razstavni panoji za umetnost. Table za ozaveščanje o okoljevarstvu. Večina krajanov več ne razume, kam se meče odpadke in zakaj se ne uničuje stvari. Koši za smeti.

Razlog zavrnitve

Pobuda je predmet celostne ureditve na območju MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Odkup in ureditev gozda ob Cesti 1. maja s klopmi, koši in prostorom za rekreacijo.

Razlog zavrnitve

Ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Prosim za ponovno postavitev grbin na lokaciji Koroške ceste, kot je bilo pred prenovo. Saj so hitrosti precej večje, kot če so na vozišču grbine. In postavitev grbin na cesti Staneta Žagarja pri radarju. Če prav je radar, se vozniki zelo slabo ustavljajo (šolska pot). Smiselno bi bilo postaviti grbine tam (vrtci, šole), kjer jih še ni.

Razlog zavrnitve

Pobuda se ureja v okviru usmeritev MO Kranj.

Podblica

Kratek opis projektnega predloga

V Kraju Podblica v KS Podblica imamo problem, ker otroci (večinoma) čakajo na avtobus kar na cesti, saj žal za to ni drugega primerno urejenega prostora. Že samo obračanje avtobusa je problem in predstavlja nevarnost za čakajoče otroke, kaj šele to, da se avtobus čaka kar sredi (občinske) ceste. Seveda ni niti nadstreška. Nujno rabimo postajališče.

Razlog zavrnitve

Pobuda ni realno izvedljiva v letu 2022.

Predoslje

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev brežine z izgradnjo betonske ali kamnite ograje ali po dogovoru. Zaradi varnosti.

Razlog zavrnitve

Zemljišča niso v lasti MO Kranj.

Primskovo

Kratek opis projektnega predloga

Projektni predlog se nanaša na izgradnjo dveh manjkajočih delov pločnikov v Šucevi ulici do križišča z Ulico Mirka Vadnova (na levi strani v dolžini cca. 30 m, na desni strani v dolžini cca. 35 m). Obstoječa prometna ureditev te ulice v navedenem delu, brez pločnikov, ogroža prometno varnost pešcev. 

Razlog zavrnitve

Pobuda je že vključena v okviru projektov za sofinanciraje iz EU sredstev.

Kratek opis projektnega predloga

Zunanje košarkarsko igrišče na Planini 3 v KS Primskovo v sklopu igralno-športnega območja.

Razlog zavrnitve

Ni v skladu z  Izvedbenim prostorskim načrtom (IPN) Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam interaktivni park. V središču parka labirint, narejen iz grmičevja. Okoli veliko dreves in klopic. V okolici interaktivna igrala s poučnimi razlagami. V okolici razstavni panoji za umetnost. Table za ozaveščanje o okoljevarstvu. Večina krajanov več ne razume, kam se meče odpadke in zakaj se ne uničuje stvari. Koši za smeti.

Razlog zavrnitve

Pobuda je predmet celostne ureditve na območju MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Problem na Šucevi ulici mimo nove trgovine Sport11 - na obeh straneh manjka cca 50 m pločnika. Sprehajalci hodimo po cesti, ki pa postaja vse bolj prometna. Nekateri se potem umaknejo na zelenico in vse skupaj ni več varno. 

Razlog zavrnitve

Finančna vrednost investicije je previsoka.

Stražišče

Kratek opis projektnega predloga

Ograjen izpust za pse, kjer se lahko pse v nadzorovanem okolju socializira, trenira, omogoči prosta igra. Lahko bi bil prostor, kjer se izobrazi ljudi, kako naj delajo s svojimi psi (večina ljudi ne pozna osnov ...).

Razlog zavrnitve

V lasti MO Kranj ni primernih površin, glede na številne pobude se pripravlja celostna usmeritev.

Kratek opis projektnega predloga

Celovita prenova sistema odvajanja meteornih voda z Laz v Sorško reko in s področja Nature 2000.

Razlog zavrnitve

Meteorne vode se bodo uredile sočasno z novogradnjo fekalnega voda in vodovoda za Industrijsko cono Laze in sočasno rekonstrukcijo ceste.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja pločnika od glavne Škofjeloške ceste do pokopališča Zgornje Bitnje.

Razlog zavrnitve

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Glede na to, da Stražišče nima krajevnih oznak (tabel) z napisom "Stražišče", bi bilo smiselno na vpadnicah v Stražišče postaviti lične lesene kozolce z napisom "Pozdravljeni v Stražišču".

Razlog zavrnitve

V pripravi je celostna podoba urbane opreme na območju MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Izdelava strehe na nepokritih avtobusnih postajališčih v Stražišču.

Razlog zavrnitve

Predlog ne zadošča pravilniku o avtobusnih postajališčih, na lokacijah je premalo prostora.

Struževo

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja pločnika ob glavni cesti v Struževem, od transformatorja do "IKOSA".

Razlog zavrnitve

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev javnih površin v okolici bloka za potrebe druženja, sprostitve, igre otrok, samooskrbe in spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Razlog zavrnitve

Zemljišče ni v lasti MO Kranj.

Trstenik

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam v prvi fazi odkup zemljišč in geodetska ureditev mej za možno kasnejšo razširitev ceste proti zaselku Orle nad Trstenikom. Glede na to, da je v zaselku cca 100 bivalnih vikendov, je nujno urediti/razširiti cesto, v prvi fazi odkup zemljišč na tej trasi. Predlagam odkup na dolžini 1000 m in širini cca 1,5 m glede na stanje v naravi.

Razlog zavrnitve

Projekt ni realno izvedljiv v letu 2022.

Vodovodni stolp

Kratek opis projektnega predloga

Razširitev obstoječega parkirišča na severni strani Šorlijeve 4 za cca 75 centimetrov v dolžino proti sami zgradbi, kjer je sedaj zelenica, in postavitev novih parkirnih mest, cca 5 ali 6, ob dovozni cesti med garažami in zelenico na vzhodni strani Šorlijeve 4.

Razlog zavrnitve

Zaradi obstoječih zasaditev projekt ni realno izvedljiv.

Kratek opis projektnega predloga

Obnova cestišča in obnova kratkega parkirišča na Mlakarjevi ulici 18, 20, 22, 24.

Razlog zavrnitve

Pred Okrajnim sodišče v Kranju je v teku postopek za določitev pripadajočega zemljišča.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam interaktivni park. V središču parka labirint, narejen iz grmičevja. Okoli veliko dreves in klopic. V okolici interaktivna igrala s poučnimi razlagami. V okolici razstavni panoji za umetnost. Table za ozaveščanje o okoljevarstvu. Večina krajanov več ne razume, kam se meče odpadke in zakaj se ne uničuje stvari. Koši za smeti.

Razlog zavrnitve

Pobuda je predmet celostne ureditve na območju MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Prosim za ponovno postavitev grbin na lokaciji Koroške ceste, kot je bilo pred prenovo. Saj so hitrosti precej večje, kot če so na vozišču grbine. In postavitev grbin na cesti Staneta Žagarja pri radarju. Če prav je radar, se vozniki zelo slabo ustavljajo (šolska pot). Smiselno bi bilo postaviti grbine tam (vrtci, šole), kjer jih še ni.

Razlog zavrnitve

Pobuda se ureja v okviru usmeritev MO Kranj.

Zlato polje

Kratek opis projektnega predloga

Pločnik toplarna Zlato polje-vrtnarija-priključek na državno cesto.

Razlog zavrnitve

Vsebine predloga se bodo urejale ob prometni uredtivi Zlatega polja, kjer so predvidene tudi potrebne površine za pešce.

Kratek opis projektnega predloga

V sklopu nove avtobusne postaje oziroma severnih vrat bi bilo smiselno zgraditi podzemno parkirno hišo, kjer bi stanovalci lahko kupili parkirna mesta. S tem bi rešili tudi problematiko parkiranja okoli Zdravstvenega doma Kranj oziroma nove bolnišnice v Kranju ter posledično prispevali k ozelenitvi okolice.

Razlog zavrnitve

Vrednost investicije je previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Izgradnja pokritega avtobusnega postajališča ob Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj, ki ga uporabljajo predvsem šolarji. Projekt bi zagotovil zavetje pred dežjem s sedišči in (morda) razstavni pano za izdelke učencev. Zagotovili bi prijetnejše čakanje na avtobus, večjo varnost otrok in več prostora za mimoidoče na pločniku.

Razlog zavrnitve

Pobuda je vezana na celostno ureditev območja Kidričeve ceste.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam interaktivni park. V središču parka labirint, narejen iz grmičevja. Okoli veliko dreves in klopic. V okolici interaktivna igrala s poučnimi razlagami. V okolici razstavni panoji za umetnost. Table za ozaveščanje o okoljevarstvu. Večina krajanov več ne razume, kam se meče odpadke in zakaj se ne uničuje stvari. Koši za smeti.

Razlog zavrnitve

Pobuda je predmet celostne ureditve na območju MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Prosim za ponovno postavitev grbin na lokaciji Koroške ceste, kot je bilo pred prenovo. Saj so hitrosti precej večje, kot če so na vozišču grbine. In postavitev grbin na cesti Staneta Žagarja pri radarju. Če prav je radar, se vozniki zelo slabo ustavljajo (šolska pot). Smiselno bi bilo postaviti grbine tam (vrtci, šole), kjer jih še ni.

Razlog zavrnitve

Pobuda se ureja v okviru usmeritev MO Kranj.

Žabnica

Kratek opis projektnega predloga

Ograjen izpust za pse, kjer se lahko pse v nadzorovanem okolju socializira, trenira, omogoči prosta igra. Lahko bi bil prostor, kjer se izobrazi ljudi, kako naj delajo s svojimi psi (večina ljudi ne pozna osnov ...).

Razlog zavrnitve

V lasti MO Kranj ni primernih površin, glede na številne pobude se pripravlja celostna usmeritev.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev nove ograje na športnem igrišču v Žabnici na levi strani (dotrajana in poškodovana). V kovinski izvedbi, višine 3m.

Razlog zavrnitve

V pripravi je projketna naloga za celostno  ureditev ŠP Žabnica.

Kratek opis projektnega predloga

V Žabnici bi že pred časom potrebovali sanacijo mostu čez potok Žabnica, ki je v zelo slabem stanju, saj se dnevno prepelje čezenj na stotine vozil. V zadnjem času je tudi ogromno tovornega tranzita, posledica česar je "valovit" asfalt, ki bi bil prav tako potreben obnove na odseku od OŠ Žabnica do trgovine z gradbenim materialom Dom Žabnica. Potrebno bi bilo urediti tudi cestno signalizacijo pred šolo. Potrebovali bi asfaltno preplastitev pred Gasilskim domom Žabnica, kjer sedaj ni asfalta, ker se je urejala kanalizacija na območju parkirišča. Na igrišču v Žabnici bi potrebovali nove košarkarske table in obnovo dotrajanih igriščnih bankin, ograj ter zaščitnih mrež. Predlagam tudi ureditev označevalnih tabel za hišne številke v vasi, saj je sedanje stanje precej kaotično, ker so hišne številke "razmetane" po celi vasi.

Razlog zavrnitve

Zemljišče ni v lasti MO Kranj, v pripravi je  projektna naloga za celostno ureditev športnega parka, podana je pobuda za sistemsko ureditev označevanja ulic na podeželju.

Kratek opis projektnega predloga

Sanacija in beljenje župnijske cerkve Sv. Urha v Žabnici. V cerkvi je nujno potrebna sanacija objekta s kovinsko vezavo ladje cerkve - statika, obnova električne napeljave, oken in kora s servisem orgel ter beljenje s sanacijo razpok. Sanacija cekve je nujno potrebna, saj je to edini verski prostor za krajane, ki so pretežno katoliške vere. 

Razlog zavrnitve

Investicija je finančno previsoka.

Kratek opis projektnega predloga

Predlogi izboljšanja infrastrukture v KS Žabnica.

Razlog zavrnitve

Prenos v reševanje Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), ker je državna cesta.

Kratek opis projektnega predloga

Zaščita igral - ograja okrog otroških igral na Športnem igrišču Žabnica.

Razlog zavrnitve

V pripravi je projketna naloga za celostno ureditev ŠP Žabnica.

Kratek opis projektnega predloga

Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica namerava v letu 2022 kupiti novo avtocisterno GVC. Ker bo nova cisterna dimenzijsko nekoliko daljša od obstoječe, 50 let stare cisterne, bodo morali gasilci za približno 1,3 m podaljšati garažo nove cisterne ter zamenjati avtomatska vrata garaže. Sočasno z dozidavo bi preplastili še dvorišče pred gasilskim domom.

Razlog zavrnitve

Nepremičnina ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo, da se ob cerkvi postavijo nova igrala. Sedanja igrala so dotrajana in zastarela. Ob cerkvi, župnišču in pokopališču je stičišče več generacij. Sem zahaja veliko otrok zaradi verouka in maše, hkrati pa je tudi izhodišče za sprehajalne poti po okolici.

Razlog zavrnitve

Zemljišče ni v lasti MO Kranj.

Kratek opis projektnega predloga

Na robu vasi bi uredili preprost bike park po vzoru dirt parkov, kot je že delujoč tovrsten park v Stražišču pri velodromu ali na primer park Cukarca v Šentvidu pri Stični.

Razlog zavrnitve

Na območju KS Žabnica ni ustrezne javne površine v lasti MO Kranj.