Nazaj domov

Zavrnjeni predlogi 2023

Besnica

Kratek opis projektnega predloga

S postavitvijo celostnih ekoloških otokov, ki bi vključevali zabojnike vsaj za papir/karton, steklo, tekstil, embalažo in splošne odpadke ter odpadno olje, bi omogočili prebivalcem, da bi v bližini svojega doma ločeno odložijo odpadke in na ta način bolj učinkovito ter trajnostno skrbijo za svoje okolje.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Delež ločevanja odpadkov v MO Kranj zaostaja za občinami, ki so na tem področju zelo uspešne (primer: v občini Vrhnika je delež ločevanja odpadkov 90%!). Občanom je treba na čim bolj prijazen način omogočiti ekološko učinkovito ravnanje z odpadki.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

S postavitvijo celostnih ekoloških otokov, ki bi bilo pospremljeno tudi z vsaj 3 brezplačnimi izobraževalnimi srečanji/predavanji bi zelo povečali možnosti za ekološko ravnanje z odpadki. Boljše tehnične možnosti v kombinaciji z osveščanjem/izobraževanjem bi prispevali k odgovornemu in trajnostnemu ravnanju posameznikov. S tem bi tudi zmanjšali smetenje vseh rekreativcev/turistov/ kolesarjev in drugih obiskovalcev, ki puščajo na našem območju veliko smeti.

Kratek opis projektnega predloga

Zasaditev medonosnih rastlin bi se izvedla na strmi brežini nad glavno cesto do naselja Pešnica. Posekana in z grmovjem zaraščena brežina strmo nad cesto, ki kazi okolico. V sodelovanju z lokalnimi čebelarji se posadijo cvetoče medovite rastline ter drevesa. Sadnja se izvede s pomočjo šolske mladine, čebelarskega društva v okviru Tedna gozdov ali ...

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Neurejena brežina nad glavno cesto lahko pridobi na pomenu in poskrbi za pomoč pri samooskrbi (paša čebelam).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Sadnja sadik trajnic, grmovnic in dreves po načelu urejanja medonosnega vrta ob čebelnjaku. Poleg tega bi se z zasaditvijo uredilo stihijsko obsekavanje obcestnega urbanega sveta, preprečilo valjenje kamenja in drugih nevarnih predmetov na lokalno cesto.

Kratek opis projektnega predloga

Zaradi številnih kolesarjev, pohodnikov in turistov predlagam postavitev 3 turističnih tabel na lokacijah: v Rakovici, pri gostilni Pr' Jazbcu in v Novi vasi. Ena taka tabla je pred mnogo leti že bila, vendar jo je zdelal zob časa in so jo odstranili. Table bi lahko izdelali lokalni mojstri oz. umetniki, da bi imele lokalni, kreativni značaj.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

S tablami bi na učinkovit način posredovali koristne informacije vsem, ki pridejo v Besnico oz. se kot turisti, pohodniki in kolesarji gibljejo na tem področju in pogosto iščejo zanje koristne informacije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Z izvedbo predloga bi povečali možnost dobre informiranosti vseh, ki niso domačini, vendar obiskujejo širše območje Besnice, oz. se tu rekreirajo. S pomočjo table bi rekreativci/turisti/gosti izvedeli tudi za vse zanimive turistične/rekreativne točke in pridobili koristne informacije o gostinski ter drugi ponudbi. Besniška dolina bi s tem postala turistom/rekreativcem/obiskovalcem bolj prijazna in tudi bolj zanimiva.

Kratek opis projektnega predloga

Gorskokolesarski trail center in učni poligon za otroke in odrasle. Trail center bi bil sestavljen iz dveh delov in sicer: Prvi del: učni poligon z potrebnimi gorskokolesarskimi elementi (bande, dropi, lojtrce, skoki...) Drugi del: Traili (gorsko kolesarska pot) v okolici Jošta nad Kranjem, ki bi se povezovali z lokalnimi skupnostmi.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

V širši gorenjski regiji takega poligona ni, ko bo zgrajen bo prostor vadbe za odrasle in otroke in bo spodbujal novo športno panogo, pravilno rabo gozda, trajnostno mobilnost in bo prostor druženja in organiziranih dogodkov, tekem ...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam novo izgrajen trail center, saj tako lahko rešimo legalni problem gorskega kolesarstva (prodaja gorskih koles je vsako leto večja, infrastrukture pa ni), rešimo problem uporabe planinskih poti in nesoglasij med pešci in kolesarji. Ko bo center zgrajen bo prostor za otroke in starejše, na njem se bodo odvijale delavnice, dogodki in bo pripomogel k lokalni skupnosti, kot povezovalec gorski kolesarjev, športnih trenerjev, lokalnih obrnikov, gostincev in turističnega sektorja.

Bitnje

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev javne razsvetljave na asfaltirani cesti od Spodnjih Bitenj (od nogometnega igrišča) proti Šutni - cesta je neosvetljena, del poteka skozi gozd. Cesta je prikazana na priloženi fotografiji. Številka parcele: 2718/1 k.o. Bitnje.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Cesta ni osvetljena, nevarna za sprehajalce, kolesarje in druge rekreativce.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Osvetlitev poti z postavitvijo svetlobnih teles - javne razsvetljave.

Kratek opis projektnega predloga

V Bitnjah ni primernega igrišča za Košarko/Nogomet.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Pomanjkanje skupnega igrišča za košarko/nogomet.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Novo košarkaško/nogometno igrišče.

Kratek opis projektnega predloga

Na območju t. i. športnega parka (ŠP) pri nogometnem igrišču je potrebna postavitev novega balinišča, saj je trenutno v uporabi balinišče, ki so ga pred približno 40 leti zgradili vaščani sami in je že popolnoma dotrajano. Kljub temu se na njem zbira vedno več rekreativcev. Gre za izjemno pomembno pridobitev predvsem za šport starejših.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Objekt, ki je bil zgrajen s prostovoljnim delom in s pomočjo različnih podpornikov pred štirimi desetletji, je zaradi dotrajanosti potrebno popolnoma prenoviti. Trenutno je objekt umeščen na parkirišče ŠP, kar pomeni manjše število parkirnih mest. Zato predlagam izgradnjo ene nove balinarske steze v bližini otroških igral in odbojkarskega igrišča. Obstoječe balinišče trenutno najbolj intenzivno uporabljajo člani DU Bitnje Stražišče, ki sami skrbijo za njegovo urejenost. Z novim balinarskim igriščem bi se tako sprostila parkirna mesta na mestu starega, kar bi rešilo težave s parkiranjem obiskovalcev športnega parka. Novo balinišče bi bilo namenjeno vsem ljubiteljem balinanja, društvom in posameznikom.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Izgradnjo novega enosteznega balinišča, ki bo namenjeno rekreaciji. Novo balinišče, bi še povečalo rekreacijsko ponudbo na območju športnega parka.

Bratov Smuk

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev ˇ"ležečih policajev" na cesti Rudija Šelige.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Na omenjeni cesti sta dva prehoda za pešce in cesta potekala v dolgi ravnini. Vozniki se večinoma ne držijo omejitve hitrosti. Preko teh prehodov vsakodnevno prehaja veliko otrok v šolo Matije Čopa in tudi invalidov na invalidskih vozičkih. Prav tako so ob cesti parkirni prostori, ki ovirajo pogled na cesto oz. na ljudi pri prehodu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

S postavitvijo "ležečih policajev" se bo umiril promet (zmanjšala hitrost) in bo bolj varno za pešce, ki prehajajo čez prehod.

Britof

Kratek opis projektnega predloga

Zapora ceste bi omogočila večjo prometno varnost vsem udeležencem v prometu na navedeni relaciji, mirnejše okolje prebivalcem Orehovlje, vozniki ne bi več uporabljali zasebnih zemljišč stanovalcev Orehovelj za promet. Vsem uporabnikom te peš cone bi zagotovila popolno prometno varnost. Navedena cesta ima vsakodnevno veliko uporabnikov - pešcev.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Predlog se nanaša predvsem na področje varnosti, podpira pa tudi področje zdravja in zdravega načina življenja. Prebivalcem Orehovelj pa bi končno prineslo mirno okolje, ki je sedaj ob ogromnem tranzitnem prometu motornih vozil vse kaj drugega kot mirno stanovanjsko naselje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Z zaporo ceste se bo bistveno izboljšala prometna varnost vseh nas, ki živimo v naselju Orehovlje. Cesto iz Britofa skozi Orehovlje na Suho in naprej proti poti ob posestvu Brdo uporablja veliko število prebivalcev KS Britof in Predoslje kot peš pot, kolesarsko pot, za gibanje, sprehode - upokojenci, delovno aktivni prebivalci, mlade družine z otroci, šolarji, dijaki, študentje. Želim, da se motorni promet prebivalcev Suhe preusmeri na široko cesto proti Predosljam. Cesta skozi Orehovlje jim služi samo za tranzit oz. bližnjico do ceste v Britofu. Cesta Suha - Orehovlje je ozka, omejitev hitrosti je 90 km/h, marsikdo krepko preseže navedeno hitrost. Na cesti pa sprehajalci, otroci, družine,... V naselju Orehovlje je resda predpisana omejitev 30 km/h vendar pa to omejitev vozniki upoštevajo izključno takrat, ko jih v naselju Orehovlje čaka radar, ki se ga opazi na daleč. Poleg tega je cesta skozi Orehovlje ozka, kar pomeni, da se mora ob srečanju dveh vozil eno ali pa obe vozili umakniti na zasebno zemljišče. Ko vozišče uporablja traktor (kar je vsakodnevno pogost pojav, da o pomladnem in jesenskem času ne izgubljam besed) ali pa tovorno vozilo, le-to za vožnjo uporabi celotno širino vozišča. Poleg tega pa so pogoste tudi prometne nesreče. In upam, da ne bo prišlo do najhujšega - do smrtne žrtve, to želim s tem predlogom preprečiti. Prebivalci Suhe pri Predosljah imajo na voljo široko cestišče do Predoselj. Želim, da naselje Orehovlje postane mirno in varno naselje, kar se tiče cestnega prometa. In da se cesta Orehovlje - Suha nameni za gibanje in s tem zdravemu načinu življenja. Glede navedene problematike sem se pogovarjala že z večino prebivalcev Orehovelj in vsi pozdravljajo in podpirajo navedeni predlog. Samo mi, prebivalci naselja Orehovelj vemo kaj vsakodnevno doživljamo zaradi nenormalno gostega prometa vozil.

Kratek opis projektnega predloga

Pozdravljeni Pišem vam v imenu večjega števila krajanov Britofa. Predlagamo izgradnjo fitnesa na prostem na območju nogometnega igrišča Britof oz.na območju skate parka ( grbin). S tem bi vključno z plezarno in adrenalinskim parkom ki deluje na območju bivše tovarne Oljarica zaokrožili športni park za krajane Britofa oz tudi širše za občane Kranja.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Športna aktivnost krajanov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Večja telesna aktivnost krajanov.

Center

Kratek opis projektnega predloga

V starem mestnem jedru natančneje, na vzhodnem delu, nad kanjonom reke Kokre, hiše nimajo urejnega odvodnjavanja meteornih voda iz streh in žlebov. Vse meteorne vode se stekajo po pobočju kanjona in spirajo tla in temelje hiš. Zaradi visokega padca vode iz streh in žlebov se pojavlja erozija in s tem posledično ogroža stabilnost hiš.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Tema naslavlja stabilnost Kokrškga bregu ter posledično varnost vseh objektov na tem bregu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Ureditev odvodnjavanja metornih voda, priprava kanalov in jaškov, ki bi vode varno speljale do reke Kokre.

Kratek opis projektnega predloga

Ustanovitev dolgoročne platforme: Pisarne za prenovo starega Kranja, ki je sestavljena iz prebivalcev, ki živijo in delajo v mestu in ki s pomočjo strokovnjakov usklajeno vodijo proces prenove starega Kranja. Pisarna je vmesna točka med prebivalci, podjetniki, investitorji, itd. in MOK-občinskimi uradi, javnimi zavodi.. Paticipacija je sodelovanje.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Območje starega mestnega jedra je v "stagnaciji". Rezultati dosedanjih ukrepov ekonomske in socialne prenove še ne kažejo zadovoljivih rezultatov. Odsotno je sistematično upravljanje starega mestnega jedra. Naloga pisarne je participacija in aktivacija vseh deležnikov (prebivalcev, lastnikov in najemnikov nepremičnin, podjetnikov, krajevne skupnosti, javnih zavodov, nevladnih organizacij...) z namenom doseganja oz zasnove skupne vizije in sprejemanja supnih odločitev. Pomembno je, da so deležniki vključeni v načrtovalske procese z namenom vzpostavitve bolj angažiranega in osebnega odnosa do skupnih prostorov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlog je ustanovitev "Pisarne za prenovo starega Kranja". Z delovanjem pisarne želimo doseči naslednje: 1. usklajenost ukrepov, posegov in investicij v staro mestno jedro, 2. "spoštljiv" odnos do javnih površine in narave, 3. zgraditi skupnost, 4. sodelovati pri optimizaciji režimov npr. zbiranja in ločevanja odpadkov, prometnega režima, celostni podobi javnih površin in urbane opreme ... 5. sodelovati pri snovanju strategij Konkretni primeri: v pisarni bi predvsem prebivalci lahko dobili potrebne informacije o vzdrževanju in prenovi svojih nepremičnin. Organizatorji prireditev bi dobili pomoč pri organizaciji javnih prireditev. Potencialni investitorji bi dobili informacije o praznih prostorih, postopkih za prenovo ...

Kratek opis projektnega predloga

Koncertna dvorana na parkirišču Stara Sava.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Kranj jo potrebuje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Kranj nima koncertne dvorane.

Kratek opis projektnega predloga

Pozdravljeni, v mestnem jedru, kjer tudi živim, predlagam ozelenitev. V smislu več dlsmiselno postavljenih dreves, več grmovnic v koritih,.... Predlagam tudi da se naredi še kakšen park. Kot je Prešernov gaj. Pomembo, nikakor ne odobrite, da se bo v kanjonu reke Kokre začela gostinska dejavnost in še mnogo drugih zadev. Kanjon je narava.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Več sence poleti, več narave v urbanem, lepše bi izgledalo, ...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Več narave v centru mesta.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam temeljito obnovo Plečnikovega stopnišča, arkad in vodnjaka med Cankarjevo in Vodopivčevo ulico v Starem Kranju.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Gre za eno bolj prepoznavnih turističnih znamenitosti Kranja, ki pa dolga leta ni bilo urejeno. Hkrati je to verjetno najbolj prepoznavno Plečnikovo delo, s tem pa tudi kulturne dediščine, v Kranju ali celo na Gorenjskem.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam, da se uredijo parcelne meje. Da se po predhodno pridobljenih kulturnovarstvenih pogojih ZVKD naredi projekt ter izvede čiščenje, obnova in zaščita stopnišča, arkad in vodnjaka. Ter da se izvede nova osvetlitev, kot je predvidena po elaboratu osvetlitve SMJ, ki je usklajen z ZVKD. Menim, da bo na ta način mestno jedro zaživelo v dodatni luči in privabilo več obiskovalcev. Hkrati pa bo to ponos celotne Mestne občine Kranj. Če bo projektantski popis del pokazal višjo vrednost, predlagam, da se izvede manjši obseg del ali MOK pristopi k projektu s svojim deležem iz NRP spominska obeležja.

Čirče

Kratek opis projektnega predloga

Vrtički za najem na širšem področju Kranja.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Samooskrba.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Ograjeni vrticki z urejenimi zbiralniki dezevnice in vrtnimi lopami za orodje.

Golnik

Kratek opis projektnega predloga

Pozdravljeni, glede na to, da sem bil proti občini Golnik bi prosil in predlagal za ureditev ceste čez naselje proti blokom in prepoved kmečkih vozil čez naselje, ki uničujejo naše ceste, predvsem pa je zelo moteče, ker se vse trese od teh ogromnih strojev. Dobro bi bilo urediti parkirišča in mogoče kolesarsko stezo, Golnik, Kranj.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Pomanjkanje parkirišč in problematika na Golniku.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Glede parkirišča bo manj vozil po travnikih in pločnikih. Glede kmetov pa manjši hrup in uničevanje asfalta, ker so to res pretežki stroji za tako naselje.

Kratek opis projektnega predloga

Zemeljski pumptrack (izkop in utrditev kot predpriprava za asfalt - II. faza).

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Golnik je odročen, otrok je veliko. Za namen gibanja in razvoja šporntih dejavnosti na Golniku.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

1. faza: izkop in utrditev 2. faza: asfalt.

Gorenja Sava

Kratek opis projektnega predloga

Ob skakalnici pod Šmarjetno goro smo kot klub začeli pripravljati zemeljska dela za poligon, ki je (bi) bil namenjen smučanju, deskanju in sankanju otrokom Kranja z okolico. Poligon smo že preizkusili - s pomočjo umetnega zasneževanja oziroma s pomočjo transporta snega (ledu), ki ga vsakodnevno naredi ledna dvorana. Potrebuje še dod. strojna dela.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Druženje otrok na snegu ob izvajanju zimskih športov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Postaviti želimo čim več otrok na smuči, desko, sanke in s tem približati ta zanimiv zimski šport.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam obnovitev vodnega zajetja na Delavski cesti (med Delavsko cesta 54-62). Predlagam celotno obnovo prostora. Uredi naj se: - nova kamnita podlaga - izgradnja novega kamnitega korita (zamenjava z obstoječim lesenim) - izgradnja nove cevi za dotok vode - novo kamnito hrbtišče za vodnjakom.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Veliko krajanov in pohodnikov, ki gredo na Šmarjetno goro, se pri vodnjaku ustavi in dotoči vodo. Potrebno ga je urediti, saj je trenutno v slabem stanju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Obnovo celotnega prostora vodnega zajetja.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev stopnišča ki vodi v podvoz. Stopnišče je neprilagojeno za otroške vozičke ter invalide. Predlagam novo zasnovo stopnišča, ki vključuje rampo za nemoten prehod v podvoz in na drugo stran cestišča.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

To izboljšava bo pripomogla k večji varnosti družinam z malimi otroci, da se izognejo hoji po ozki cestišču, kar je tudi prepovedano. Hkrati imamo tudi nekaj oseb,ki so na invalidskih vozičkih, vendar so mobilni. Zaradi neprimerne ureditve, ne morejo prečkati iz svojega območja doma na drugo stran pohoda. Želim si, da bi bila soseska bolj prijazna mladim družinam ter invalidom.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam prilagoditev ali novo izgradnjo stopnišča, ki bo vključevala rampo za otroške vozičke, invalidske vozičke ter kolesa.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izgradnjo ležečih ovir na cestišču, da se upočasni promet mimo stanovanjskega objekta.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Zaradi povečanega prometa zaposlenih podjetja Iskra ESW in ogrožanja stanovalcev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Izgradnja ležečih ovir na cestišču.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam izgradnjo košarkaškega igrišča v KS Gorenja Sava.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Trenutno v KS Gorenja Sava nimamo nobenega igrišča za šport in rekreacijo. Igrišče potrebujemo za spodbujanje otrok in mladostnikov h gibanju in športnemu načinu življenja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam izgradnjo košarkaškega igrišča v KS Gorenja Sava. Igrišče potrebujemo za spodbujanje otrok in mladostnikov h gibanju in športnemu načinu življenja.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev 3 igral za otroke. Tobogan, gugalnica, vrtiljak.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Predlog izpostavljam, ker Krajevna skupnost nima nobenega prostora za otroke, kjer bi se igrali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam postavitev treh osnovnih, igral,ki ne potrebujejo gradbenega posega v okolje. Poleg bi sodile še tri lesene klopice za posedanje in druženje.

Kratek opis projektnega predloga

Postavitev pokritega prostora za druženje na prostem ter izgradnja prostora za rekreacijo na prostem z nameščenimi športno-rekreativnimi napravami ter prostora za otroško igrišče.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Celotna KS pridobi prostor za druženje na prostem in možnost rekreacije v paketu z otroškim igriščem.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Ograditev celotnega prostora z žično ograjo in enim vhodom. Na ustrezno podlago postaviti igrala za otroke. Postavitev športno-rekreativnih naprav za rekreacijo na prostem. Postavitev pokritega nadstreška z mizami (2 kos) in klopmi.

Kratek opis projektnega predloga

Podaljšanje kanalizacije od skakalnice na Gorenjesavski cesti.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Zaradi ogrožanja pitne vode (v bližini je vodno zajetje).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Izdelava kanalizacije.

Kratek opis projektnega predloga

Več klopic ob pločniku, ker je veliko starejših oseb.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Veliko sprehajalcev, ob klopicah bi se spočili in družili.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Več druženja, več počitka za invalide.

Kratek opis projektnega predloga

Zaradi velikega števila kolesarjev predlagam izgradnjo kolesarske točke. Kolesarska točka mora vsebovati prostor za počitek kolesarjev, možnost popravila in osvežitve (svežo pitno vodo). Dodatno predlagam tudi izgradnjo postajališča sistema "KRsKOLESOM".

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Zaradi povečanega števila kolesarjev, ki se vozijo proti besnici (na Jamnik).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Točka bo omogočila kolesarjem prostor za postanek in popravilo kolesa, krajanom pa dodatno še izposojo kolesa sistema "KRsKOLESOM".

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam postavitev 10 košev za odpadke in pasje iztrebke.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Košev je premalo, sprehajalcev ogromno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Veliko ljudi se sprehaja s pasjimi ljubljenčki, marsikdo ne pobira iztrebkov, zato ležijo v naravi.

Goriče

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo obnovo Kužnega znamenja v vasi Letenice, z željo da ohranjamo kulturno dediščino in uredimo okolico pešpoti s kulturnimi zanimivostmi.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Obnova Kužnega znamenja je ideja, ker ga je dotrajal čas in je trenutno v zelo slabem stanju in je odstranjen z mesta postavitve. Nahajal se je v vasi Letenice na stičišču cest spodnje in zgornje ceste na Letenice, ceste na Kamnjek in ceste na Golnik. Vse ceste so tudi glavne sprehajalne in kolesarske poti, saj so poti odmaknjene od glavne ceste Kranj Golnik. Ob vodnjaku želimo postaviti tudi klopci in pitnik (voda speljana tik ob znamenju).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Pri sanaciji znamenja bi bilo potrebno obnoviti spomenik, ga zaščiti za daljšo obstojnost. Poleg bi postavili tudi klopco, saj je pot sprehajalna in postavil bi se pitnik vode.

Kratek opis projektnega predloga

Dokončanje cestnega odseka v Goričah proti Trsteniku, pri okrevališču. Dolžina ceste cca 200m. Dokončanje pločnika in razširitev ceste ter ureditev odvodnjavanja.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Nevaren cestni odsek zaradi nedokončanja projekta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Razširitev dela ceste, ureditev pločnika in odvodnjavanja.

Kratek opis projektnega predloga

V naselju Svarje je nujno potrebno asfaltirati makadamsko cesto, rešiti odvodnjavanje in javno razsvetljavo.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

V naselju Svarje je nujno potrebno sanirati makadamsko cesto. Težave imamo z odvodnjavanjem, pluženjem pozimi, prahom poleti, odnašanjem peska in posledično zamašitev jaškov, ni javne ratsvetljave... Tukaj živijo tako starejši, kot tudi šoloobvezni otroci, dovoz reševalcev je pozimi otežen, pluženje je neučinkovito.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Asfaltiranje ceste, ureditev odvodnjavanja in javna razsvetljava bi izboljšala kakovost bivanja.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo izdelavo oglasnih kozolcev v vaseh KS Goriče. Postavili bi vsaj tri do štiri kozolce in sicer Letenice, Goriče, Srednja vas in Zalog.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

V podeželskih KS-ih imamo ogromno sprehajalnih poti in si želimo na ta način kraj približati tudi tistim, ki ne zaidejo pogosto k nam, se pa radi ustavijo in sprehodijo po naših lepih krajih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Kozolce bi postavili na Letenicah ob obnovljenem Kužnem znamenju, v Goričah pri avtobusni postaji, v Srednji vasi ob obnovljenem mostu, v Zalogu v zaselku Svarje in sicer v križišču ob odcepu za naselje.

Hrastje

Kratek opis projektnega predloga

Veliko prometa, hitri vozniki, nemogoče se vklopit na cesto od doma.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Gost promet, ne prideš na cesto, nevarno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Zmanjšanje hitrosti.

Huje

Kratek opis projektnega predloga

Spoštovani, na občinaki zemlji okoli blokov, bi lahko uredili lično okolico (potke) ter visoke grede za urbano vrtnarstvo, za zelišča/rože oz. pridelek pa bi poskrbeli tamkajšnji prebivalci.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Z zelišči/rožami bi pomagali čebelam na paši, z ostalim pridelkom bi otroke naučili vrtnarjenja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Da prebivalci mesta ohranimo stik z naravo oz. to priložnost damo tudi svojim potomcem.

Jošt

Kratek opis projektnega predloga

Nakup prtlažnjega nosilca koles za avtobus/kombi ki vozi na relaciji Kranj-Planica. Omogoča prevoz potnikov in koles za občane, ki živijo v višje ležečih predelih v območju Jošta. S tem se spodbuja zmanjšana uporaba visokoemisivnih prevoznih sredstev - zmanjša promet osebnih vozil.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Izboljšanje učinkovitosti javnega prevoza.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Manjše število osebnih vozil v drugih predelih občine, manj onesnaževanja.

Kratek opis projektnega predloga

Namen projekta je zagotovitev večje prometne varnosti za vse udeležence v prometu na cesti Stražišče - Pševo, predvsem na odseku, kjer se nahajajo parkirišča za obiskovalce Jošta.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Obiskovalci Jošta, ki parkirajo na asfaltiranih parkiriščih ob cesti Stražišče - Pševo, za dostop do pohodniških poti na Jošta uporabljajo lokalno cesto in se večinoma obnašajo, kot da so na cesti sami. Hodijo po napačni strani ceste, jo nekontrolirano prečkajo ali celo v večjih skupinah hodijo po sredini ceste. S tem ogrožajo prometno varnost na že tako ozki in precej nepregledni cesti, ki je postala poddimenzionirana za promet, ki ga generirajo v večini obiskovalci Jošta. Pešce je treba nemudoma umakniti s ceste, preden bo prišlo do hujše prometne nesreče.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

V bližini vseh parkirišč že obstajajo pešpoti (označene rdeče na priloženi skici), ki vodijo na Jošta, le smiselno jih je potrebno povezati s posameznimi parkirišči. Predlagam, da se ob notranji strani vsakega parkirišča izgradijo nove povezovalne pešpoti (označeno zeleno v prilogi), ki se nato ob cesti (od katere naj bodo ločene z ograjo) nadaljujejo do najbližje obstoječe pešpoti v smeri Jošta. Na ta način dobimo varne površine za dostop pohodnikov do pešpoti in jih hkrati umaknemo s ceste. Prečkanje lokalne ceste je predvideno na dveh označenih prehodih za pešce. Na celotnem odseku med parkirišči se nato uredi prepoved hoje za pešce po cesti (označitev s prometnimi znaki in dosledno sankcioniranje s strani redarjev).

Kokrica

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam da se pospešijo aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije za ureditev LC 326021 Kokrica - Sp. Bela in komunalne infrastrukture skozi naselje Bobovek ali odkupa zemljišč v kolikor je dokumentacija izdelana. Problematika pločnika je evidentna kar kaže tudi pogosta prisotnost stacionarnega radarja, ki osnovne problematike ne rešuje.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Prometna varnost, komunalna infrastruktura.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Varna hoja otrok ob cesti do AP, umiritev hitrosti in obnova komunalne infrastrukture.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo, da se na ulicah v naselju Mlaka v nočnem času med 23:00 in 5.30 popolnoma ugasnejo luči javne razsvetljave z namenom, da se omeji nepotrebno porabo električne energije, ter da se zmanjšajo dokazani škodljivi učinki umetne svetlobe za človekovo zdravje, za živali in naravo nasploh.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Ugasnitev javne razsvetljave v nočnem času je ukrep, ki naslavlja problem svetlobnega onesnaževanja in njegov negativen vpliv na zdravje ljudi in okolje nasploh. Vse več znanstvenih raziskav kaže, da umetna svetloba v času nočnega spanja škodljivo vpliva na tvorbo hormona melatonina ter človekov bioritem, s čimer povzroča številne zdravstvene težave (dokazano se povezuje s povečanim številom bolnikov, ki so oboleli za nekaterimi vrstami raka, glavoboli, povišanjem stresa, depresivnimi stanji in povišanim krvnim tlakom). Javna razsvetljava ima negativen vpliv tudi na ohranjanje biotske raznovrstnosti (tako je npr. raziskava Univerze v Newcastlu pokazala 50% zmanjšanje populacije žuželk na območju LED javne razsvetljave). Svetlobno onesnaženje pri živalih (predvsem nočno aktivnih) povzroča izgubo orientacije, posledično pa negativne spremembe v hranjenju, migracijah in razmnoževanju. Poleg problema svetlobne onesnaženosti pa predlog ugasnitve javnih svetilk med 23.00 in 5:30 naslavlja tudi problematiko prekomernega trošenja električne energije in s tem povečevanja izpustov toplogrednih plinov, kar je v času energetske in podnebne krize, v katerem se nahajamo, še posebej relevantno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam vzpostavitev sistema popolne ugasnitve svetilk javne razsvetljave v nočnem času (med 23.00 in 5.30) na ulicah naselja Mlaka pri Kranju. Na ta način se bo za prebivalce naselja vzpostavilo bolj zdravo bivalno okolje, saj je zmanjševanje nočne teme z javno osvetlitvijo zdravju škodljivo. Četudi obstoječa razsvetljava na Mlaki prilagaja moč osvetlitve glede na potrebe (prisotnost prometa, pešcev), pa je tudi v stanju "šibkejše jakosti" še vedno močna in ustvarja nepotrebne in moteče svetlobne emisije. Z ugasnitvijo svetilk v nočnem času se ne bo zmanjšala prometna varnost, saj gre za ulice, ki so ponoči prazne (na njih ni prometa, niti pešcev), zato je nočna razsvetljava nepotrebna in neekonomična. Takšen režim javne razsvetljave bo pozitivno vplival tudi na okolje oziroma naravo (sploh glede na neposredno bližino krajinskega parka Udin boršt) in dal zgled modernega in skrbnega upravljanja z energijo. Za še pametnejšo Mlako! :)

Kratek opis projektnega predloga

Bil bi že skrajni čas,da Kokrica dobi svoj oddelek - jasli za naše najmlajše.Sramota je,da jih morajo starši voziti v bližnjo in tudi dalnjo okolico.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Kokrica je veliko naselje in nima zagotovljenih niti osnovnih potreb za varstvo najmlajših otrok,kaj šele primerno zbirališče napr. športni center za malo starejše oz. najstnike.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam,da se končno že naredi oddelek jasli in športni park Čukova jama.Naj ne ostane samo pri obljubah.

Kratek opis projektnega predloga

Radar v Bobovku , pločnik v Bobovku,vrtec Jasli Kokrica.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Veliko otrok v vrtcih,nevarnost na cesti skozi Bobovek.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Prosta mesta v vrtcu in varnost občanov.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev pomola, igrala, wc ter manjši bife/hitro hrano na čukovem bajerju na območju kjer je že star pomol.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Zelo priljubljeno kopališče na čukovem bajerju je idealno za vse Kranjčane. Z ureditvijo prostora bi bila lokacija še bolj privlačna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Zelo priljubljeno kopališče na čukovem bajerju je idealno za vse Kranjčane. Z ureditvijo prostora bi bila lokacija še bolj privlačna.

Kratek opis projektnega predloga

Na območju Mlaške ceste predlagam namestitev hitrostnih ovir za motorna vozila ter talno označitev pasu za pešce na eni strani vozišča.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Na Mlaški cesti se je od prenove leta 2020 močno povečalo število voznikov, ki ne upoštevajo omejitve hitrosti 30 km/h, ki je na začetku ulice sicer določena s prometnim znakom, ampak le-to močno prekoračijo. Hitro vozeča vozila predstavljajo veliko nevarnost za vse udeležence, predvsem pešce. Ker na Mlaški cesti ni pločnika, ki bi omogočal varno hojo pešcem, predlagam, da se pas za pešce označi s talnimi oznakami na eni strani vozišča. S tem bi se pešce usmerilo na eno stran ceste in tako omogočilo varnejše srečevanje z motornimi vozili.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam namestitev plastičnih ali asfaltnih hitrostnih ovir za omejitev hitrosti na 30 km/h. Pas za pešce naj se označi na eni strani vozišča z barvnimi talnimi oznakami.

Kratek opis projektnega predloga

Mislim, da si kranj, kot 4 največje mesto zasluži imeti svoje zavetišče za živali. Lokacija je bila že izbrana s sprejnjim županom in sicer pri udin borstu, hiša bivši konjederec. V zavetišču bi lahko imeli še hotel za živali, da bi ljudje med dopusti lahko prinesli žival v oskrbo in delavnice, praznovanje rojstnih dni in tabore za otroke.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Vedno pozabimo na živali. Je pa še vedno problem z zapuščenimi živalmi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Želim spremeniti miselnost ljudi. V zavetišču bi imeli delavnice z otroci, ker oni so bistvo, da se bo čez leta odnos do živali spremenil.

Mavčiče

Kratek opis projektnega predloga

lnformativna(e) tabla(e) v kraju KS Mavčiče postavljena z namenom, da osvešča in seznanja krajane, obiskovalce, popotnike in turiste o pomembnih informacijah o naših vaseh. KS Mavčiče vsebuje naselja tradicionalnih in raztegnjenih vasi med reko Savo in Sorškim poljem.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Gre za informativno tablo, ki z besedami, slikami in shematskimi kartami opisuje in prikazuje kratko zgodovino kraja, pomebne predmete, naravno in kulturno dediščino, zgodovinsko in spomeniško zaščitene lokalne objekte, pomembne aktualne lokacije in lepe tocke, itd. Nedomačinom, obiskovalcem in turistom bi tako več povedali in bi bila v pomoč pri orientaciji. Tabla naj bi bila vsaj dvojezična. Potrebno bo presoditi, ali bo potrebno več tabel, porazdeljenih po vaseh, ali pa bo zadoščala že ena bogatejša tabla za vso KS in postavljena npr. ob kulturnem domu Mavčiče. Skozi naselja naših vasi Občina sedaj obnavlja cesto. Za pričakovati je, tudi trendi so taki, da bo promet tranzitnih in izletniških kolesarjev še povečan. Taka informativna tabla, ki bo ponudila bistvene informacije lokalnega okolja bo v pomoč pri informiranju in orientaciji, hkrati pa prispevela k promoviranju našega kraja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Upam, da je v zgornjem opisu že bistveno povedano.

Kratek opis projektnega predloga

Ograja ob poti proti Okrepčevalnici Kriva Ščuka Praše je popolnoma dotrajana in daje negativen videz samemu kraju, kajti nahaja se ob novem naselju pred okrepčevalnico.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Ograja je nevarna za male otroke, ker iz trave štrlijo železni nosilci z ostrimi robovi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Postavitev nove ograje, ki bo sovpadala z okolico in varnostjo.

Kratek opis projektnega predloga

Spominsko obeležje žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja na pokopališču Mavčiče.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Je že več kot 75 let odkar se je končala 2. svetovna vojna. Gre za krajane, ki so bili ubiti po končani 2. svetovni vojni. Mnogo preminulih iz tega časa nima groba, za mnoge se niti ne ve, kje so preminuli. V civiliziranem svetu ima vsak pravico do groba, do spomina, nenazadnje obstaja tudi zakonsko določilo. Bil sem že na mnogih pokopališčih po Sloveniji in videl skupna spominska obeležja ali spomenike žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja, z imeni in priimki. Predlagam, da se tako spominsko obeležje postavi tudi na pokopališču v Mavčičah. V kolikor pa je taka pobuda že v bodočih planih, potem je ta predlog brezpredmeten.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Spominsko obeležje ali spomenik povojnim žrtvam z imeni in priimki. Zadostiti pravici do spomina umrlih. V spomin in opomin.

Orehek - Drulovka

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam barvanje oziroma, če je potrebna zamenjava ograje na mostu od Labor proti naselju Orehek.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Ograja je že več let v slabem stanju, prekrita z reklamami, in vsa rjasta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam barvanje ograje, oziroma popravilo/zamenjava če je to potrebno.

Kratek opis projektnega predloga

Po zazidalnem načrtu za Nova Drulovka je bilo predvidena izgradnja 3 podzemnih garaž in izgradnja skupne kotlovnice za hiše v novi Drulovki. Investitorji smo morali participirati izgradnjo 3 podzemnih garaž in skupne kotlovnice, na zemljišču kotlovnice so se pozidali bloki. Postavite 3. garažo na Triglavski ulici, da rešimo parkiranje domačinom.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Ureditev divjega parkiranja vsepovsod.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Ureditev divjega parkiranja kjer komu godi.

Kratek opis projektnega predloga

V okolici OŠ Orehek živi veliko otrok in takšen športni park bi bil kot nalašč za otroke in mladino. Glede na lepo obiskanost drugih podobnih parkov (Naklo, Britof, Planina 3 itd), bi bil tudi tukaj več kot dobrodošel. Predlagam asfaltiran "pump track" projekt ob njem pa kakšna klop za počitek.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

V tem koncu Kranja ni nobenega podobnega športnega parka za mladino.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Z postavitvijo športnega parka bi otroke in mladino spodbudili k športu in rekreaciji.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev skupnostnih vrtov na Drulovki (Kriška, Grintovška ...) ... ali najem zemljišča za obdelovanje pri kakem od kmetov na Orehku (od naselja proti Ljubljanski cesti, kjer so travniki oz. že nekatere njive).

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Slovenija bi bila lahko na naravne danosti skorajda v celoti samooskrbna, tudi na državni in lokalni ravni se čedalje bolj govori in spodbuja lokalno pridelavo in samooskrbo, prav tako naj bi bila temu naklonjena Mestna občina Kranj. Povpraševanja po najemu vrtov je čedalje več, zlasti od ljudi, ki živijo v večstanovanjskih stavbah in tako nimajo zemljišč, kjer bi lahko vrtnarili. Poleg tega vrtnarjenje prinaša tudi druge dobrobiti - sproščanje, fizična aktivnost ...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Na Kriški ulici je zemljišče že razdeljeno na posamezne vrtove z robniki, je pa še nekaj zemljišča, ki bi se ga prav tako dalo spremeniti v vrtove obstoječe pa bi bilo smiselno nekoliko zmanjšati. Potem bi bilo treba namestiti rezervoar za zbiranje deževnice, da bi omogočili zalivanje, opcijsko tudi kako leseno kolibico za shranjevanje orodja, mogoče kako klop za počitek (lahko tudi samo nekoliko obdelano deblo drevesa).

Kratek opis projektnega predloga

Ob kanjonu Save, ob poti Jeprškega učitelja je potrebno urediti gozdiček, sprehajalne poti in poskrbeti za varnost ograje nad kanjonom. Pot ob kanjonu uporabljajo domači prebivalci, tuji obiskovalci in otroci, ki se tam igrajo. Nadaljevanje v naslednji rubriki.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Projektni predlog se nanaša na tri vsebine: - ureditev ograje ob kanjonu - čiščenje gozdička kupov vej - redna letna nega poti Jeprškega učitelja Čiščenje gozdička vej in nova zasaditev naj bosta zasnovani kot družabni dogodek, ki podpre tudi povezovanje mikro skupnosti. V ta namen se skozi dejavnost poskrbi za hrano, pijačo in druge morebitne inovativne vsebine, ki podprejo povezovanje. Ta predlog se je rodil kot posledica preteklih podobnih akcij, ki so bile organizirane s pobudo CI Očistimo Drulovko in drugimi CI ter prebivalci Drulovke v sodelovanju s KS Orehek-Drulovka in kranjsko akcijo Očistimo Kranj ter akcijo projekta AGORA v letu 2022. Takšne pobude so se izkazale kot dobra praksa, ki ima pozitivne vplive na okolje (čistejše in bolj urejeno okolje), posameznike (so bolj zavestni do okolja, saj sami skrbijo zanj) in skupnost (domačini se na akcijah združujejo in povezujejo ob oprav skupnih nalog, zgled mlajšim generacijam). Takšna pobuda odgovarja trem stebrom trajnosti: skrbi za okolje, skrbi za ljudi in skrbi za prihodnost in rešuje težavo pretiranega individualizma, nepovezanosti soseščin, pasivnosti prebivalcev v odnosu do nege okolja. Hkrati skozi konkretne aktivnosti poskrbi za večjo varnost uporabe skupnih površin (varovalna ograja) in lepšo podobo okolja (nega gozdička, nega klopi in drugih elementov).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

1. Ureditev ograje ob kanjonu o dodati mrežno ograjo na delikatnih predelih o ojačati dotrajane stebre ograje o zakrpati morebitne luknje o umestiti vrata v ograjo. Predlog je, da se ta dela da izvesti profesionalnemu izvajalcu, ki bo za svoje delo dal garancijo in ni del predloga o povezovanju skupnosti. 2. Čiščenje gozdička o sprazniti in odpeljati kupe vej, ki so v gozdičku od poseka (nevarnost požara) o nasaditi nova drevesa v območju poseka 0 gozdiček začeti negovati kot parkovni gozd (ni odlaganja vej, preveriti varnost dreves,...) 0 zamenjati možnosti odlaganja zelenega odreza v gozdiček - obvestilo krajanom, table ob bolj obremenjenih delih, spomladanska akcija odlaganja vej v skupni zabojnik komunale. Ta del predloga bi se izvedel kot družabni dogodek, ki bi ga kar najbolj podrl lokalno prebivalstvo. 3. redna leetna nega poti Jeprškega učitelja 0 popravilo sedišč in drugih dotrajanih elementov.

Kratek opis projektnega predloga

Fitnes na prostem na koncu sprehajališa pod čistilno napravo, pri teniških igriščih.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Rekreacija občanov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Fitnes na prostem.

Kratek opis projektnega predloga

Pred leti so se smetnjaki v naselju Drulovka prestavili ob cesto, kar nekaterim stanovalcem predstavlja dolgo pot za odvoz smeti. Poleg tega je smetnjake nemogoče kontrolirati, zato smeti lahko pušča tamkdorkoli. Smentjanki so polni, stanovalci imajo dolgo pot za odvoz smeti (nekatri jih morajo celo voziti z avtom). Problem smo že večkrat naslovili.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Lažje bivanje za prebivalce, saj bodo lažje in bolj kontrolirano ločevali odpadke, ker bodo sami skbreli za svoje smetnjake. Bolj bo urejena okolica smetnjakov, manj bo odpakov, saj jih ne bodo puščali tam vsi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Želim, da se smetnjake prestavi nazaj do stanovalcev (pred njihove hiše in bloke) in da nihče nima dlje kot 200 m do zabojnikov. Spremeniti želimo prijetnejše bivanje za prebivalce Drulovke in zagotoviti lepše okolje.

Planina

Kratek opis projektnega predloga

Želim da se uredi primerno asfaltirano parkirišče, ki bo dovolj veliko za stanovalce pa tudi za obiskovalce pokopališča pa tudi za šolnike iz OŠ Jakoba Aljaža. Prav tako je potrebno urediti območje za smetnjake, da lahko Komunala normalno odvozi.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

To je edino makedamsko parkirišče na celotni Planini. V njem se delajo globoke luknje. V primeru dezja se spremeni v jezero. Parkiramo vse povprek. Smetnjaki stojijo na travi in blatu. Kako Komunala sploh pride do kontejnerjev je višja logika in vsaka jim čast, da sploh še hodijo pobirat. Na parkirišču parkirajo tudi obiskovalci pokopališča in pa šolniki iz OŠ Jakoba Aljaža, ker ste omejili njihovo parkirišče. To da želite čez potegniti cesto (qlandija do toplarna) sploh nebi, ker ne vem komu to pomaga. Stanovalcem definitivno ne!

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Vse že zgoraj opisano. Poleg tega ni niti primernega parkirnega mesta za invalide. Je sicer od letos namenjeno eno mesto, ampak glede na to, da mora potem na makedam med kamne in luknje. Sramota. Tudi olajšanje dela Komunali in vsem interventnim vozilom in pa stanovalcem zagotoviti normalno parkiranje in dostop do svojih vhodov.

Kratek opis projektnega predloga

Razširitev površin za parkirna mesta ob blokih Jake Platiše, saj jih kronično primanjkuje. Med eno in drugo garažno hišo so nasipi, ki so ob glavni cesti in tam bi se kahko uredilo še kar nekaj parkirnih mest.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

V večini leta je parkiranje na tem območju velik izziv, možnost za povečanhe števila parkirnih mest oa so.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Zmanjšanhe travnih površin ob nasipih ali celi odstranitev le-teh za ureditev parkirišč.

Kratek opis projektnega predloga

Novo asfaltno igrišče za košarko.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Na Planini 3 nimamo športnega igrišča, otroci bi lahko več časa posvetili igri z žogo in ne vožnjam z električnimi skiroji.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Košarkaško igrišče.

Kratek opis projektnega predloga

Tekaška steza iz tartana v Kranju. Saj jih v Kranju res ni veliko. Praktično nobena OŠ v centru nima tekaške steze, skoraj povsod je iz peska. Po vzoru Medvod, Šk. Loke, Preddvora, Lesc, Radovljice, Kamne Gorice,... Zanima me tudi kako bo sedaj z zunanjim igriščem pri OŠ Staneta Žagarja, ga ne bo več?

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

V Kranju pred osnovnimi šolami praktično ni tekaških stez iz tartana, ki bi omogočile vadbo in gibanje tudi v dežju ali pozimi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Da se tekaške steze obnovi in se položi tartan.

Kratek opis projektnega predloga

Projekt temelji na nesprejemljivem odnosu do onesnaževanja okolja in odpadkov, ki so SUROVINA. V 50-ih letih se odnos komunale do zelenic na Planini ni spremenil. Koši oziroma škatle se na Planini množijo in se nameščajo kamorkoli. TRAJNOSTNI RAZVOJ in moderni projekti BREZ SPLOŠNIH ODPADKOV so že tudi pri nas v Sloveniji splošno znani.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Predlog dajemo že drugič na razpis. Ti koši oz. škatle za odpadke so že zelo zastarela rešitev (50 let) za ohranitev narave. Pocinkana pločevina je po sestavi dragocen material, v naravi pa v stoletjih ne razpade. Zato je že material največji onesnaževalec okolja. Kaj bo ostalo našim vnukom, če bomo tako brezbrižno ravnali z našim planetom? Ti koši - škatle so nehigienične, nevarne za okužbe zaradi muh, ki se pasejo na odpadkih in so iz zdravstvenih razlogov nesprejemljivi. Pa tudi neestetski so! Ne samo v svetu, tudi v Sloveniji se teh košev ne nastavlja več na vsakih 10m kot so marsikje na Planini. Že od leta 1991 je Pedagoška fakulteta v Ljubljani v okviru mednarodnega projekta iz Bruslja TEMPUS izobraževala vse učitelje iz naravoslovja po Sloveniji, da sodi odpadek na IZVOR, ker je to SUROVINA. Pred 30-imi leti! In kje smo v Kranju?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

- V svetu napredujejo. Košev se ne postavlja več. Če pa že mislite, jih pa dajte v zemljo, a le na daljše razdalje.

- Izobraževanje občanov. Delavnice že izvajate. Odlično! Računom komunale dodajte zgibanko o varovanju okolja in delu z odpadki, ki sodijo na IZVOR.

- Odpadki in pasji iztrebki ne sodijo v isti koš.

- Kaj želimo? Polepšati zelenice na Planini! Zato odpravite zbiranje odpadkov v koših! Posadite rože! Posadite grme! Olepšajte nam pogled, da se bomo lahko z radostjo sprehajali!

Predoslje

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam prenovo zunanjih igrišč pri OŠ Predoslje Kranj, ki so zelo dotrajana (poškodovan asfalt, tekalna steza z zelo starim lešem, stari koši za košarko).

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Predoslje imajo na voljo le šolska igrišča za košarko in rokomet/nogomet. Tudi v bližnji okolici igrišč za košarko ni. V popoldanskem času so igrišča polna mladih in starejših kar kaže na to, da so igrišča zaželjena. Ker so igrišča v zelo slabem stanju menim, da bi prenova privabila k rekreaciji in zdravemu druženju še druge vaščane.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Konkretno predlagam menjavo podlage, košev, golov, tartansko tekalno stezo z doskokom v mivko.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo, da se v vasi Predoslje, točneje v Prostovoljnem gasilskem društvu Predoslje uredi gasilski muzej za vse generacije, z željo, da bi ohranili in prikazali krajanom ter ožji in širši javnosti razvoj gasilstva v Predosljah vse od leta 1905 dalje.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Predoslje je bilo ustanovljeno leta 1905 in je ob ustanovitvi skrbelo za požarno varnost v vaseh Predoslje, Kokrica, Britof, Orehovlje, Suha in Ilovka. Z ureditvijo gasilskega muzeja bi lahko ožji in širši javnosti lažje predstavili razvoj gasilstva v Predosljah. V gasilskem muzeju bi se nahajala zgodovinska dediščina gasilstva naših prednikov. Menimo, da takšna oblika prikazovanja ljudem pomeni oživljanje zgodovine gasilstva v vasi Predoslje in je lepa popotnica prihodnjim generacijam.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

V PGD Predoslje se že dlje časa opaža porast obiskovalcev z željo, da bi lahko videli različno zgodovinsko gradivo, muzejsko sobo ter med drugim tudi obnovljeno gasilsko brizgalno iz leta 1905 in motorno brizgalno Rakovica iz leta 1954. Z ureditvijo gasilskega muzeja bi lahko lažje ljudem omogočili ogled in predstavitev zgodovine gasilstva v Predosljah in širše.

Kratek opis projektnega predloga

Pri Kudu Predoslje se lahko uredi polnilnica za električna kolesa in skiroje, ter mini popravljalnica (imbus, izvijač, zračnica...).

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Na lokaciji je zelo lepa kolesarka povezava do Kranja/Preddvora/Brda, posledično je na tem koncu veliko kolesarjev in bi bila na tem mestu primerna mini info kolesarka točka z polnilnico ter orodji za hitro popravilo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Na lokaciji je zelo lepa kolesarka povezava do Kranja/Preddvora/Brda, posledično je na tem koncu veliko kolesarjev in bi bila na tem mestu primerna mini info kolesarka točka z polnilnico ter orodji za hitro popravilo.

Kratek opis projektnega predloga

Povezava od Britofa do Predoselj je edino preko glavnega križišča. Za kolesarje in pešce je zelo nepraktična povezava iz južnega dela Britofa do južnega dela Predoselj. Brv/most pri Avtohiši Močnik iz Britofa čez Kokro do Predoselj ali pri Arvaju proti oljarici čez kanjon (ob Šmajdovem gradu) bi bili odlična rešitev za pešce/kolesarje.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Brv/most bi predstavljal odlične možnosti za sprehajalce, tudi za turiste z zanimivim pogledom na Kanjon in Šmajdov grad.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Brv/most bi predstavljal odlične možnosti za sprehajalce, tudi za turiste z zanimivim pogledom na Kanjon in Šmajdov grad.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev prehoda za pešce iz parkirišča gostilne Krištof do same gostilne.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Bolj varen prehod od parkirišča do gostilne.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Bolj varen prehod od parkirišča do gostilne.

Primskovo

Kratek opis projektnega predloga

Gasilski dom Primskovo je ena izmed stavb, ki označuje krajevni skupnost. Del doma je stolp, ki je tudi markacijska točka. Stolp potrebuje nov plašč - energetsko sanacijo, da bo lahko še naprej opravljal svoje poslanstvo. V njem so nameščene sirene za obveščanje ob morebitni nevarnosti.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Gasilci aktivno sodelujejo v kraju in se trudijo ohranjati nepremičnine in premičnine v dobrem stanju. Dobro stanje pomeni tudi za krajane dobrobit ob morebitni nevarnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam obnovo stolpa, ki je del gasilskega doma - z izvedbo tankoslojne toplotne fasade.

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev pločnika za pešce in kolesarske površine ter razširitev ceste na Zadružni ulici na Primskovem od Jelenčeve ulice do OŠ Janez Puharja - Primskovo oziroma do Gostilne Matiček.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Gre za cesto, ki je zaradi bližine šole zelo obremenjena, cesta je tako ozka, da se dva vozili ne moreta srečati, razen na delu, kjer je narejen uvoz v šolo. Ob pločniki je zelen pas, ki je večino časa zaraščen in bi se ga dalo uporabiti za razširitev ceste in za ureditev pločnika.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Povečanje varnosti na cesti.

Kratek opis projektnega predloga

Na Planini 3 je potrebno narediti betonsko podlago/temelj, da lahko Komunala postavi Eco dip kontejnerje. Lokacija postavitve je znana Komunali in sicer na zelenici pri parkrišču pri bivši Monalizi. Enako je bilo narejeno na Planini 2 KS Bratov Smuk nasproti Špara.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Ureditev nesnage pri bloku Trg Rivoli 3, kjer preveč blokov odlaga smeti. To je nujno potrebno urediti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Postavitev Eco dip kontejnerjev in preselitev odpadnih mest za bloke Cesta Jake Paltiše 7 do 13 in s tem razbremenitev trenutnega odpadnega mesta pri bloku Trg Rivoli 3.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam postavitev pitnika oz. Javnega vira pitne vode, na dostopnem kraju, po možnosti na ustaljenih tekaških trasah ali drugih dobro dostopnih rekreativnih površinah. Predvsem v vročih mesecih je pitnik nujno potreben za prijetno in zdravo rekreacijo (na čim več mestih v Kranju).

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Dehidracija, zdravje, vročina, rekreacija, šport.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam postavitev pitnika oz. Javnega vira pitne vode, na dostopnem kraju, po možnosti na ustaljenih tekaških trasah ali drugih dobro dostopnih rekreativnih površinah. Predvsem v vročih mesecih je pitnik nujno potreben za prijetno in zdravo rekreacijo (na čim več mestih v Kranju).

Kratek opis projektnega predloga

Nad otroškim bazenom na letnem kopališču potrebujemo streho, ki bo otroke varovala pred močnim soncem. Tudi na splošno je na bazenu premalo sence. Predlagam jadra, ki bi to senco zagotovila. Na območju bivših igrišč za bič voli predlagam zasaditev dreves za senco.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Senca na letnem kopališču.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Namestitev jader in zasaditev dreves na letnem kopališču.

Stražišče

Kratek opis projektnega predloga

Ureditev oz postavitev kolesarnice v športnem parku v Stražišče.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

V športnem parku delujejo športnik klubi, ki imajo več sto članov, med njimi največ otrok, ki se na treninge in tekme največkrat pripeljejo s kolesom ali motorjem in ker za ta namen ni urejenega prostora se kolesa in motorji puščajo vsepovsod, zato bi bilo nujno potrebno urediti kolesarnico.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam ureditev kolesarnice.

Kratek opis projektnega predloga

Asfaltiranje parkirnih mest v ŠP Stražišče, ter zasaditev dreves.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Avtomobili se parkirajo na makedam površini, ki se ob suhem vremenu praši, v deževnem vremenu pa težave povzroča blato.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Asfaltiranje parkirnih mest v ŠP Stražišče, ter zasaditev dreves.

Kratek opis projektnega predloga

Glede na to, da se spodbuja mlade družine, bi lahko uredili več stanovanj za le-te. Prednost pred nami slovenskimi družinami imajo vsi tujci, mi pa plačujemo najmenine od 500 € dalje. Je težko živeti z minimalnimi plačami. Se spodobi, da se kaj ustvari za nas.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Zaradi stiske mladih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Stanovanja s primerno najmenino, ker do kredita tako nihče ni sposoben.

Kratek opis projektnega predloga

Koši za odpadke in pasje kakce na Kosorep.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Ker je na Kosorepu veliko obiskovalcev, ki smeti puščajo v kanjonu Kokre in še več psov, ki tudi kakajo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Vsaj 4 koše na najbolj obiskane lokacije na Kosorepu. Včasih je bil koš pri novo urejen parkirišču, sedaj ga ni več.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagamo preureditev oz. širitev in asfaltiranje pešpoti s Kalvarije v Stražišču na dno Gaštejskega klanca.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Edina pešpot brez stopnic iz Stražišča v Kranj je čez Delavski most, ki pa je zelo dolga. Obstajata še dve pešpoti, katerih del pa so stopnice (stopnice nad Gaštejskim klanecm in stopnice v železniški podhod na križišču proti Besnici). Primerna pešpot brez stopnic bi bila s Klavarije v Stražišču na dno Gaštejskega klanca, ki pa je neurejna. Števlinim skupinam je zato onemogočen dostop do zdravstvenih, pa tudi kulturnih in drugih prireditev na drugi strani, v Kranju. Brezbarierni dostop je še zlasti pomemben za mamice z vozički in inavalide. Tudi številni starejši ne zmorejo hoje po stopnicah. Vedno več je uporabnikov (električnih) skirojev, ki jim je vožnja po cesti prepovedana. Številne otroke in mladino s te strani Save vozijo starši na interesne dejavnosti (glasbena šola, šport) z avtomobilom, saj je križišče na Laborah in cesta po Gaštejskem klancu proti Kranju zelo prometna in nevarna, zato jim v Kranju ne dovolijo kolesariti, peš po stopnicah pa je za številne (zlati mlajše) pot predolga in nevarna. Klančina na stopnicah nad Gaštejskim klanecem je tudi prestrma in perozka, da bi po njej postikal kolo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

S predlaganim projektom bi omenjenim skupinam omogočili oz olajšali dostop do Kranja. Od dna Gaštejskega klanca (prostor za parkiranje avtomobilov) pa do centra mesta je dostop primerno urejen za vse skupine (semaforizirano križišče pri železniški postaji, čez most in v center po pločniku). Prispevali pa bi tudi k zmanjšanju onesnaženosti zraka (Krbrezavata) in privarčevali čas številih staršev oz. družinskih članov, ki otroke včekrat na teden vozijo v Kranj. Podlaga poti je pesek, ki omenjenim skupinam onemogoča oz. zelo otežuje varno vožnjo oz. hojo. Zato predlagamo širitev in asfaltiranje poti.

Kratek opis projektnega predloga

Indijanska vas (dva indijanska šotora, izvajalca oz. imam osebeo, ki bi to naredila...), čutna pot za najmlajše, ognjišče ni potrebno je pa zaželjeno (ni potrebno, da služi namenu).

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Želja mojega pokojnega prijatelja oz. njegova želja a je žal ni mogel uresničiti (dolgih 13 let želja), ker je preminil. Igrala posvečena njemu, jaz pa sem pomočnica vzgojiteljice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Igro otrokom za njihov zdrav razvoj (ne mobilnih telefonov) ter veselje ob gledanju, da so tudi naši otroci pomembi (to si zaslužijo).

Kratek opis projektnega predloga

V KS Stražišče, kjer se Tominčeva c. in Cicibanova ul. najbolj približata, je med njima sicer prehod, ki pa je zanemarjen, zarasel z grmovjem in komaj prehoden za enega pešca naenkrat. Ker gre za vsega nekaj m2 predlagam, da se ga uredi in asfaltira. Urejen prehod bi pomenil veliko pridobitev za pešce in kolesarje, izjemoma celo za os. avtomobile.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Glej opis projektnega predloga.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Glej opis projektnega predloga.

Kratek opis projektnega predloga

Pot ki jo uporablja veliko lokalnih prebivalcev za dostop do železniške in avtobusne potaje, še več pa za dostop do Šmarjetne gore ali Jošta je bila obnovljena že davno. Nekako peš je še možno priti po njej, medtem ko je z otroškimi vozički ali kolesom nemogoče. Potrebna je ponovne razširitve in utrditve, predlagam asfaltiranje v širini vsaj 1m.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Krajanom Stražišča, ki živimo očitno na napačni strani, nimamo velike izbire trgovin in lokalov, je to eden od varnih in najbiližjih dostopov do Ljubljanske ceste in naprej do avtobusne, železniške postaje in do mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Prepričan sem, da se bo zaradi tlakovane poti, več ljudi odločilo za dostop do mesta ali postaje peš ali s kolesom. Predvsem jo bo lažje vzdrževati v vseh letnih časih.

Struževo

Kratek opis projektnega predloga

Pločnik je bil že večkrat obljubljen, v ta namen je občina tudi kupila zemljišče od Krt Ivana. Pločnik bi bil zgrajen na brežini ob cesti na zabitih pilotih.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Varnost prometa. Priseljene družine imajo tudi po 4 in več otrok, ki so ogrožene.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Bistvo je to, da ste zgradili do sedaj pločnik samo tam, kjer nevarnosti do sedaj niti ni bilo, ker je cesta tam dovolj široka.

Kratek opis projektnega predloga

Javna razsvetljava je že bila, vendar jo je Elektro, ko je položil snopaste kable, odstranil. Novih pa ni montiral. Do 2A so namestili 2 svetilki, ne vem zakaj, mogoče ve kdo na MOK, bile bi nujne tudi do 2C, ker so tam tudi stanovalci.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Razlika je hoja po svetli in temni hosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Osvetljena in varna hoja tudi ponoči.

Tenetiše

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se postopma prične na cesti med Trstenikom in Tenetišami (in Mlako) na levi in desni strani ceste meteorno vodno speljati v cevi, nad njimi pa naredi krasna sprehajalna pot. Pot bi lahko koristili tudi športniki, kolesarji in ipd. in bi tako namesto nekoristnega grabna pridobili lepe poti.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Degradirano področje se spremeni v površine za aktivacijo prebivalcev in bolj zdrav življenski slog.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Enako kot zgoraj.

Trstenik

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam ureditev dostopne poti do otroškega igrišča na Pangršici. Možni sta dve varianti: - po parceli 1017/13 K.O. Babni vrt, ki v naravi predstavlja pot do igrišča in se sedaj aktivno uporablja - po uradni poti, ki je na drugi strani potoka Stražnica.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Neurejen dostop do otroškega igrišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Ureditev poti do otroškega igrišča.

Kratek opis projektnega predloga

Na Pangršici imamo igrala, ki jih je postavila MOK. Do tja dostop trenutnopoteka po privat zemljišču. Pred leti se je predsednik KS že dogovarjal z občino, da se primerno uredi lastništvo oz. da se pot odkupi od lastnika, ki je za ureditev zainteresiran. Druga težava pa je neurejeno odvodnjavanje terena - igrala ob močnem dežju zalije in so v vodi.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Predlog je v obravnavi na Ks in MOK že mnogo let, zato je to priložnost, da se končno uredi. Dostop in odvodnjavanje je potrebno urediti, da bodo igrala služila svojemu namenu. Uradna pot poteka po drugi strani potoka (levi breg), zato je opcija tudi ta, da se uredi ta dostop.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Odkup lastniške poti do igral oz. urediti uradno pot (ki trenutno ni prehodna) in ureditev odvodnjavanja terena, kjer stojijo igrala.

Vodovodni stolp

Kratek opis projektnega predloga

Po posvetu so-stanovalcev Valjavčeve ulice in članov KS Vodovodni stolp smo ugotovili, da bo v prihodnosti potrebno razmisliti o trajnosti ureditvi Valjavčeve ulice, kjer bi bila tudi parkirna mesta z električnimi polnilnicami za avtomobile.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Možnost uporabe električnih vozil stanovalcev Valjavčeve ulice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Na mikrolokaciji bi uredili eno električno parkirišče kot testno parkirišče, s katerim bi stanovalcem ulice omogočili nadaljnji trajnostni razvoj, ter možnost prilagoditve na bodoča električna vozila.

Kratek opis projektnega predloga

Po posvetu so-stanovalcev Valjavčeve ulice ter članov KS Vodovodni stolp predlagam zamik obstoječega parkirišča med blokoma Valjavčeva 3 in 5 in postavitev svetilke javne razsvetljave ter ureditev sodobnega nadstreška za 5 klasičnih koles in polnilno mesto za električna kolesa in skiroje.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Z zamikom parkirišča Valjavčeva 3 - 5 za vsaj 1 m v zelenico bi odpravili ozko grlo in povečali pretočnost ter varnost prometa na intervencijski poti. S svetilko na parkirišču bi zaustavili zdaj pogosta namerna poškodovanja vozil. Postavitev nadstreška za klasična kolesa s polnilnim mestom za električna kolesa in skiroje pa bi omogočili urejeno hrambo in varno polnjenje mikro prevoznih sredstev, katerih uporaba je v porastu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

S predlaganim projektom bomo rešili na mikrolokaciji kar nekaj problemov:

- z zamikom parkirišča za 1 m se bo povečala prometna varnost na intervencijski poti, kjer je zaradi zožitve zdaj vožnja izjemno otežena,

- z osvetlitvijo parkirne površine bomo zmanjšali namerne poškodbe vozil,

- nadstrešek za klasična kolesa z dodano polnilno enoto za električna vozilca pa bo pripomogli k večji urejenosti javne površine in varnosti pri polnjenju,

- dopolniti celostno ureditev mikrolokacije, kjer je v izgradnji tudi otroško igrišče.

Kratek opis projektnega predloga

Otroško igrišče na Mrakovi ulici je potrebno obnovitve in pteureditve. Na igrišču, kjer se vsakodnevno igra veliko otrok iz okoliških blokov in hiš, se nahajata nevarni visoki tobogan, močno dotrajana gugalnica, ki je v zadnjih mesecih dvakrat padla dol zaradi dotrajanih členov na verigi in peskovnik v katerem že nekaj let ni bila zamenjana mivka.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Dotrajano in nevarno otroško igrišče na Mrakovi ulici.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Zamenjava igral.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam sprembo cestne ureditve v Zoisovi ulici od semaforiziranega križišča pri vrtcu Janina do križišča z Ulica XXXI. divizije. Smer prometa proti semaforiziranemu križišču. Na strani ceste, kjer so vrstne hiše pa ureditev parkirišč.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Zmanjšanje hitrosti prometa in ureditev dodatnih parkirišč, saj pred vrstnimi hišami od št 20 naprej ni dovolj prostora za parkiranje osebnih vozil.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Umiritev prometa in ureditev dodatnih parkirišč.

Kratek opis projektnega predloga

Predlagam, da se na Gibi gibu postavi vodno igralo s štirno na ročno črpanje in lesenimi žlebovi. Igralo se postavi na tlakovani griček s peskovnikom. Igra z vodo ima za otroke poseben čar. Igralo spodbuja prosto igro in ustvarjalnost, stik z naravnimi materiali (les, kamen, voda) hkrati pa se otroci še hladijo v vročih poletnih mesecih.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Gibi gib je izredno obiskano kranjsko otroško igrišče. Do nedavnega tudi precej slabo vzdrževano. Sicer je zadnje čase opaziti napredek z montažo nekaj novih igral, vendar je potrebno priznati, da gre za čisto običajna igrala, ki so jih otroci navajeni in tudi naveličani. S postavitvijo omenjenega igrala pa bi na Gibiju nivo otroške igre postavili na višji nivo. Saj gre za igralo, ki je v našem prostoru novost. Omogoča uporabo vode, kar otroci obožujejo. Ob igri pa se otroci tudi hladijo, kar je še posebej pomembno v tako vročih sezonah kot je letošnja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam, da se na Gibi gibu postavi vodno igralo s štirno na ročno črpanje in lesenimi žlebovi. Otroci se bodo lahko igrali na način, ki ga obstoječa igrala ne omogočajo in hkrati se bodo hladili.

Zlato polje

Kratek opis projektnega predloga

V skladišču civilne zaščite v okviru kranjskih tabornikov deluje Knjižnica stvari KR po stvar (krpostvar.taborniki.net). Gre za princip knjižnične izposoje, kjer si uporabniki ob plačilu nizke letne uporabnine lahko izposodijo različne predmete, ki jih potrebujejo le občasno (npr. vrtalnik, večji plinski žar, prenosni zvočnik, prekopalnik, ...).

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Naslavlja okoljsko problematiko (manj kupljenih predmetov, ki jih potrebujemo le občasno, manj smeti, manj zasedenega prostora za skladiščenje, ...) in problematiko vedno višjih cen (uporabniki si za nizko letno uporabnino lahko izposodijo veliko različnih predmetov, ki tako postanejo dostopni tudi socialno šibkejšim).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Predlagam podporo projektu, v katerem sodelujejo prostovoljci in zaenkrat deluje le s pomočjo donacij. Z namenskimi sredstvi bi lahko razširili ponudbo predmetov za izposojo, zagotovili oglaševanje (v lokalnih glasilih, na jumbo plakatih) in morda delno krili stroške dela (študentsko delo za izposojo in sprejem predmetov).

Kratek opis projektnega predloga

Nakupovalnih središč ima Kranj dovolj, oziroma preveč. Zato namesto nakupovalnega središča na Savskem otoku tam predlagam velik park, ki bo imel del za koncerte na prostem (kot nekoč na sejmu), del za rekreacijo (košarka, odbojka na mivki ...) in del parka, kjer bo vsak našel svoj kos travnika. Primer: berlinski Mauer Park.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Ker imamo dovolj betona in premalo zelenih površin.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Park namesto nakupovalnega središča.

Žabnica

Kratek opis projektnega predloga

Obnova ograje (poškodbe nevarne) v kovinski izvedbi mreža kovinska ali zapora. Ograja iz lesa. Glede na veselice pa priporočam protihrupno višine 3m, pa ne bomo trpeli zaradi stalnega hrupa na igrišču.

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv pobuda naslavlja?

Na igrišču se vsak dan in včeer zbirajo tujci in je hrupno do polnoči in še dlje, izvajajo tehnične preglede traktorjev, se zbirajo motoristi in izvajajo veselice. Hrup in ropot vsak večer nas zelo moti, ker ima bife let. vrt na igrišču.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo oz. kaj želite spremeniti?

Na levi strani leseno ograjo s kovinskimi stebri višine 4m, da vsaj malo ublaži hrup.