Seznam sprejetih predlogov z opisi

 

Besnica

8105.4. Preplastitev vozišča in ureditev odvodnjavanja 98
8105.2. Obnova spomenika v Zgornji Besnici - EŠD 16442 8
8105.3. Obnova učne poti Besnica - Rovnik Slap Šum 18
8105.1. Izgradnja pločnika v Novi vasi (od hišne številke 43 do 69) 36
   
Volilna udeležba: 10,00%  

 

Bitnje

8106.1. Garderobni prostori v Športnem parku Bitnje - izdelava projektne dokumentacije 70
8106.2. Pločnik 57
8106.3. Zasaditev dreves pri vrtcu Bitnje 21
   
Volilna udeležba: 7,24%  

 

Bratov Smuk

8122.5. Športni drogovi za fitnes na igrišču OŠ Matije Čopa Kranj 31
8122.2. Park seniorjev 22
8122.1. Lovilna mreža za žoge za OŠ Matije Čopa Kranj 19
8122.4. Varovalna guma pod gnezdeci na otroških igriščih 15
8122.3. Ureditev igrišča za odbojko na mivki 8
   
Volilna udeležba: 3,71%  

 

Britof

8107.1. Ureditev poljske poti za večnamensko uporabo 92
8107.2. Zalivanje razpok v asfaltnih površinah v naselju Voge 21
   
Volilna udeležba: 5,91%  

 

Center

8113.2. Postavitev zunanjih miz za namizni tenis pri OŠ Janeza Puharja 52
8113.1. Izobraževanje mladih pred vstopom na trg dela 11
8113.3. Prešerna mladina 11
   
Volilna udeležba: 3,36%  

 

Čirče

8108.1. Športni park Čirče - fitnes na prostem 45
   
Volilna udeležba: 3,49%  

 

Golnik

8109.1. Kolesarska pot Golnik-Kranj-Golnik 49
8109.3. Zunanji fitnes - postavitev novih klopi in zasaditev 3
8109.2. Preplastitev najslabših odsekov občinske ceste (JP 685681 Golnik bolnišnica-Malijevo ) 2
   
Volilna udeležba: 5,76%  

 

Gorenja Sava

8114.1. Posaditev 1000 sadik dreves 6
8114.2. Urejanje obcestnih ograj v Savski loki 1
   
Volilna udeležba: 1,94%  

 

Goriče

8110.1. Asfaltiranje makadamskega dela javne poti Zalog (Svarje) 32
8110.4. Preplastitev ceste na Letenicah 22
8110.2. Izdelava hišnih tablic z domačimi imeni 9
8110.3. Odstranitev dreves 4
   
Volilna udeležba: 11,39%  

 

Hrastje

8371.1. Postavitev opornega zidu ob športnem igrišču v Grabnu - izdelava projektne dokumentacije 24
   
Volilna udeležba: 2,68%  

 

Huje

8121.1. Obnova košarkarskega igrišča pred OŠ Jakoba Aljaža Kranj 51
   
Volilna udeležba: 2,20%  

 

Jošt

8126.2. Menjava nevarnih kanalet ob cesti Pševo-Javornik in nadomestitev z meteorno kanalizacijo 17
8126.1. Medgeneracijske aktivnosti za krajane s področja kulture, športa in izobraževanja 13
8126.3. Obnova poti na relaciji vas Planica proti cerkvi na Planici 6
8126.4. Ureditev meteornih voda v vasi Planica 2
   
Volilna udeležba: 16,74%  

 

Kokrica

8120.1. Obnova košarkarskega igrišča pri OŠ Franceta Prešerna - PŠ Kokrica 57
8120.3. Preplastitev ceste skozi Srakovlje 41
8120.2. Obnova spomenika na Mlaki - obeležje obveščevalcu Mirku Zagrajšku in postavitev informacijske table 3
   
Volilna udeležba: 3,26%  

 

Mavčiče

8123.4. Postavitev miz in klopi 41
8123.5. Sanacija mrliške vežice na pokopališču Mavčiče 15
8123.1. Asfaltiranje dostopne poti do turističnega objekta Meja 14
8123.6. Zbornik KS Mavčiče (Vasi v objemu Sorškega polja in reke Save) 6
8123.2. Informacijska tabla - Simon Jenko 4
8123.3. Obnova spomenika NOB v Mavčičah 3
   
Volilna udeležba: 4,96%  

 

Orehek - Drulovka

8118.2. Obnova mostu Labore-Orehek 38
8118.7. Športni park Zarica - obnova malega nogometnega igrišča z umetno travo 38
8118.5. Urejanje obcestnih ograj in preplastitev pločnika Orehek-Drulovka 31
8118.3. Postavitev klopic v naselju nova Drulovka 25
8118.4. Radar Orehek 14
8118.6. Zasaditev garažnih korit 6
8118.1. Menjava mreže na košarkarskih koših 5
   
Volilna udeležba: 6,48%  

V letu 2023 gre v izvedbo obnova mostu Labore-Orehek. Obnova malega nogometnega igrišča z umetno travo v Športnem parku Zarica bo zaradi naknadno ugotovljenih nujnih investicijsko-vzdrževalnih del izvedena v letu 2022.

 

Planina

8116.1. Nadstrešek pri OŠ Staneta Žagarja Kranj 67
8116.2. Pitnik za vodo ETE 123 27
   
Volilna udeležba: 2,86%  

 

Podblica

8124.2. Obnova ceste skozi Podblico 18
8124.3. Preplastitev najslabših odsekov na cesti Nemilje-Podblica 5
8124.1. Namestitev defibrilatorja AED 3
   
Volilna udeležba: 10,44%  

 

Predoslje

8125.4. Preplastitev košarkarskega igrišča OŠ Predoslje Kranj 30
8125.1. Asfaltiranje poti mimo cerkve v Predosljah do navezave na cesto Predoslje-Suha 14
8125.2. Avtobusna postajališča 5
8125.3. Dopolnitev otroškega igrišča Predoslje 4
8125.5. Ureditev cestišča okoli Brda 3
   
Volilna udeležba: 5,72%  

 

Primskovo

8117.3. Tekaška steza s poligonom za skok v daljino na PŠ Primskovo - izdelava projektne dokumentacije 139
8117.4. Čista reka Kokra 62
8117.1. Asfaltiranje makadama Jezerska cesta (Košnik)-državna cesta Kranj/Britof 26
8117.2. Gledališče za vse v Zadružnem domu Primskovo 22
   
Volilna udeležba: 5,92%  

 

Stražišče

8115.5. Preplastitev košarkarskega igrišča OŠ Stražišče in zamenjava konstrukcij košev s tablami in obroči 203
8115.2. Krožišče Škofjeloška cesta-Ješetova ulica 72
8115.7. S kolesom v šolo 33
8115.4. Postavitev klopic 17
8115.8. Sanacija pločnikov na Delavski cesti 17
8115.1. Dokončanje tribune v Športnem parku Stražišče, postavitev sedežev in ograj 6
8115.3. Ohišje stacionarnega radarja ob Škofjeloški cesti pri Seljakovem naselju 1
8115.6. Preplastitev najslabših odsekov poti na Šmarjetno goro 1
   
Volilna udeležba: 9,60%  

 

Struževo

8119.3. Nadaljnja celostna ureditev športnega parka Struževo in njegove okolice 18
8119.4. Nega zaraščujočega se brega Podovnica 10
8119.1. Asfalt od Struževo 2A do DSV (Polica) 8
8119.2. Asfaltiranje makadamskega dela ceste Struževo-Polica 4
8119.5. Otroška igrala iz lesa (indijanska vas) 3
   
Volilna udeležba: 7,25%  

 

Tenetiše

8127.1. Asfaltiranje javnih prometnih površin 9
   
Volilna udeležba: 2,56%  

 

Trstenik

8128.1. Izdelava meteorne kanalizacije in preplastitev ceste proti zaselku "Orle" Trstenik 29
8128.3. Ureditev ceste 17
8128.2. Projekt Stražnica 14
   
Volilna udeležba: 9,60%  

 

Vodovodni stolp

8111.2. Obnovitev otroškega igrišča 84
8111.1. Nakup defibrilatorja in izvedba izobraževanja o temeljnih postopkih oživljanja 67
   
Volilna udeležba: 3,32%  

 

Zlato polje

8112.3. Ureditev rekreativnega parka Zlato polje ob pasjem parku 34
8112.1. Klopice ob sprehajalnih poteh po Zlatem polju 11
8112.2. Preplastitev parkirišča med Gosposvetsko 17 in 19 7
   
Volilna udeležba: 2,11%  

 

Žabnica

8129.1. Preplastitev najslabših odsekov kolesarske poti ob železnici v Žabnici 9
   
Volilna udeležba: 1,42%