Mestna občina Kranj

Projekti za vas in mesto 2024

Sodelujte in soustvarjajte Mestno občino Kranj
Participativni proračun 2024

Sprejeti predlogi 2024 Zavrnjeni predlogi 2024

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

v preteklem letu smo z vašim sodelovanjem pripravili res kakovosten in raznolik nabor projektov za izvedbo v okviru participativnih proračunov za leti 2022 in 2023. S poslanimi projektnimi predlogi ste potrdili, da vidite, kaj manjka, in želite izboljšati svoj kraj. Tako smo lani uspešno zaključili kar 29 investicij, ki ste jim namenili največ glasov in jih tako izbrali za izvedbo. Med njimi so bile preplastitve cest, obnove otroških igrišč, posodobitve obstoječih ali postavitve novih športnih objektov do zasaditev zelenih površin, nove fasade gasilskega doma, na novo označene učne poti, prezračevalnega sistema v podružnični šoli in elektrovodov za postavitev kamere, ki omogoča opazovanje gnezdišča štorklje.

Vašo zavzetost na Mestni občini Kranj pozdravljamo in se zavedamo, da samo skupaj z vami lahko izvajamo participativni proračun. Z vami, ki potrebe svojega okolja najbolje poznate. Želimo si, da naše sodelovanje krepimo še naprej in uresničimo manjše, vendar pomembne projekte, ki prinašajo zadovoljstvo in napredek. Ponovno vas vabimo, da predlagate, kaj bi želeli urediti v vaši krajevni skupnosti iz sredstev participativnega proračuna, in sicer v letu 2024. Veseli bomo vsakega predloga, ki bo v okviru 24.000 evrov in bo prispeval k izboljšanju življenja v krajevni skupnosti, uresničil dolgoletne želje, podprl ustvarjalnost in inovativnost.

Poglejte izven okvirjev, saj skupaj zmoremo več.

Matjaž Rakovec, župan

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi neposredno odločate občanke in občani. Prav prebivalke in prebivalci namreč najbolje veste, kako izboljšati stanje v svojem domačem okolju.

Izvajanje participativnega proračuna ima številne koristne družbene in razvojne učinke, tako za občanke in občane kot tudi za celotno lokalno skupnost. Izvedbe participativnih proračunov v preteklosti so namreč pokazale, da slednji povečuje učinkovitost porabe sredstev, hitrejšo gospodarsko rast, omogoča bolj enakomeren razvoj občin, vpliva na zmanjšanje socialnih razlik, povečanje zaupanja v demokratične postopke in izboljšane odnose v skupnosti ter spodbuja medsebojno sodelovanje.

V naši občini ga izvajamo že tretje leto in smo z njim ustvarili že kar nekaj dobrih ter uspešnih zgodb. Pretekle uspešne projekte si lahko ogledate na tej povezavi.

Verjamemo, da je projektov, ki bi jih lahko izvedli v naši občini, še veliko. Vabimo vas, da predlagate projekte in določite, kateri so najnujnejši in bi najbolj prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v vaši skupnosti.

Prezentacija PP 2024

KAKO SODELUJETE?

1. UDELEŽITE SE DELAVNIC

 

Preden oddate projektne predloge, vam priporočamo udeležbo na delavnicah, na katerih vam bo podrobneje predstavljen participativni proračun in postopek sodelovanja. Hkrati se boste z izkušenimi trenerji lahko pogovorili o idejah in predlogih za projekte, ki predstavljajo dodano vrednost za vaše okolje.

V sklopu participativnega proračuna 2024 bomo v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 (sejna dvorana 15) izvedli dve delavnici.

Termina delavnic:

  • sreda, 10. maj 2023, ob 17.00
  • ponedeljek, 19. junij 2023, ob 18.00

Vabimo vas, da se udeležite termina, ki vam najbolj ustreza.

Če se delavnic v živo ne uspete udeležiti, si lahko ogledate tudi videoposnetek, ki ga bomo naložili na to spletno stran po izvedbi delavnic.

 

2. PREDLAGAJTE

 

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, ki boste do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 16 let, lahko te oddate med 3. majem in 30. junijem 2023 (do polnoči), in sicer:

  • na tem spletnem mestu,
  • prek e-pošte krpredlagaj@kranj.si,
  • po klasični pošti na naslov Mestna občina Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj) s pripisom »Za participativni proračun (ne odpiraj)«
  • ali osebno v sprejemni pisarni MOK.

Obrazec za oddajo predlogov lahko izpolnite na tem spletnem mestu ali pa ga prevzamete [na tej povezavi] , v sprejemni pisarni MOK ali na projektnih pisarnah.

Povezava do obrazca

 

3. PREGLED PROJEKTOV

Vse oddane predloge projektov bo pregledala komisija za participativni proračun in preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 2.500 in 24.000 evri z DDV-jem in ali ustreza drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v participativni proračun.

Tiste predloge, ki ne bodo ustrezali predpisanim pogojem, bo komisija izločila z obrazložitvijo, kateremu pogoju ali pogojem predlog projekta ni ustrezal. Prav tako bo komisija ocenila predviden strošek izvedbe posameznih projektnih predlogov.

Vsi projektni predlogi, ki bodo ustrezali vsem razpisnim pogojem, se uvrstijo naprej na glasovanje.

 

4. GLASUJTE

 

Med 1. in 10. oktobrom 2023 boste občani imeli priložnost glasovanja, katerim projektom v MOK bomo namenili sredstva.

Glasujete lahko tisti upravičenci, ki boste na dan glasovanja stari 16 let in več, in sicer na tem spletnem mestu ali osebno v stavbi Mestne občine Kranj (Avla, vhod s parkirišča Brioni).

Osebno bo možno glasovati 4. oktobra 2023, od 8. do 17. ure in 5. oktobra 2023 od 8. do 15. ure. Osebno glasovanje bo omogočeno tudi na dogodku Dan krajevnih skupnosti 7. oktobra od 9. do 12. ure  na Glavnem trgu.

Glas bo mogoče oddati za en projekt v krajevni skupnosti stalnega prebivališča.

 

5. SPREMLJAJTE

 

Rezultati glasovanja bodo objavljeni na spletni strani predlagaj.kranj.si po 12. oktobru 2023, predvidoma tudi v oktobrski številki Kranjskih novic.

Izglasovani projekti bodo izvedeni v letu 2024. Stanje projektov boste lahko spremljali na tem spletnem mestu.

 

 

 

 

 

Imaš vprašanje?

Pošlji ga na  krpredlagaj@kranj.si